Monopol är aldrig bra, EU bör balansera USA

(Ursprungligen publicerat på DN.Debatt 27/12 2002)

USA förvånar

Monopol är aldrig bra, inte ens om man gillar monopolisten. Jag uppskattar USA, även om jag inte uppskattar allt. (För att undvika missförstånd: Det var och är en välgärning att bekämpa diktaturer. Alla demokratiska krafter, inklusive USA, har heder av att Nazi-Tyskland och Sovjet kollapsade.)

Det som framförallt förvånar – politiskt – är att USA, med världens mest demokratiska konstitution och goda demokratiska förhållanden på hemmaplan, inte sedan Marshallplanen försökt exportera sitt samhällssystem. I stället har man satsat på “fiendens fiende”, vilket tyvärr visat sig vara en draksådd.

Här kan EU utgöra en behövd balanserande motvikt.

Hemmamarknadens betydelse

Den som seriöst vill arbeta för att minska USAs dominans måste inse att USAs styrka bygger på dess urstarka ekonomi. Denna ekonomiska styrka kommer ursprungligen av att man har en mycket stor och köpstark hemmamarknad. En köpstark hemmamarknad är en utmärkt grogrund för att skapa stora företag, det är ingen slump att det i huvudsak är de USA-baserade företagen som är globalt närvarande.

EU bygger just nu upp en gemensam inre marknad, vilket på sikt bäddar för en motsvarande hemmamarknad. Den som idag vill verka för att USA:s dominans ska minska, måste följaktligen bejaka integrationen i EU, och säga ja till EMU.

En köpstark hemmamarknad är också en viktig förutsättning för en uthålligt stark militärapparat. Hemmamarknaden är beskattningsbar, och kan försörja en dyr militär organisation. För att utmana USAs dominans krävs att utmanaren har en motsvarande hemmamarknad.

Sovjetunionen lyckades nästan, men valde ett ohållbart ekonomiskt/politiskt system, och kollapsade under sin egen tyngd. [Tack och lov för det.] Eventuellt kan nog Kina och Indien utmana USA i framtiden.

Den som vill begränsa USAs militära dominans måste inse att detta endast kan ske genom att bygga upp motsvarande egen kompetens. Den enda väg som står öppen för Sverige, om vi vill ha handlingsfrihet gentemot USA, är genom samarbete med likasinnade.

Sveriges möjlighet att påverka stavas EU

Att hoppas på ett klokt och starkt FN är en vacker utopi. Ett mer realistiskt scenario är att satsa på ett mer federalt EU. På sikt skulle vi (EU) kunna bygga upp en underrättelseorganisation som kan balansera USA:s. Om vi sedan satsar på handelsutbyte och aktivt främjande av demokratisk utveckling, istället för att bygga upp en egen (EU) militärapparat, så har vi skapat en värdig motståndare till USA, utan att ödsla ytterligare pengar på kulor och krut.

Den som verkligen tror på global pluralism måste vara för ett mer federalt EU, och därigenom för EMU.