Styrning av offentliga verksamheter

Det som vi kallar för “de offentliga verksamheterna”, alla de av skatter finansierade verksamheterna har byggts upp under lång tid och med varierande ambitionsgrad. Som enskild medborgare är det svårt att se vad de olika verksamheterna syftar till, och om de siktar mot mål som känns relevanta.

  • Varför ska staten äga Vattenfall, när syftet inte är att leverera billig el?
  • Vad gör att det norska bolaget Voksenåsen A/S (ett konferenscentrum) ska ägas av svenska skattebetalare?
  • Hur lång är en rimlig handläggningstid hos Centrala Studiestödsnämnden?

Inte heller för den mer intresserade politikern är det lätt att se om verksamheterna passar i den egna samhällsvisionen. Ska någon verksamhet få högre prioritet – mer anslag – därför att ambitionsnivån ska höjas? Eller är verksamheten bara dåligt styrd? Det motsatta gäller också, en del verksamheter är mindre angelägna för politiker ur ena lägret än för politiker ur det andra; jmfr (s) nedläggning av ESO – det statliga organ som granskade finanspolitiken.

Nyckeltal

Nu är detta inget olösligt problem, det finns etablerade metoder för att mäta detta. Den reltaivt enkla lösningen är att definiera vad man vill ha ut av en viss verksamhet – “Samhällsuppdraget”, och sedan mäta om man får ut det önskade. Man definierar “Nyckeltal”, och jämför utfallet med det. Även komplicerade verksamheter kan mätas med enkla nyckeltal: Inom vården definierade folkpartiet ett nyckeltal genom att uttrycka det som en vårdgaranti. Om inte patienten hade fått sin kvalificerade vård inom tre månader, så hade vården misslyckats. (Att mäta “kundnöjdhet” i en monopolsituation är inte relevant; efter avslutad behandling är nästan alla patienter nöjda, även om de som står vid sidan kan ha synpunkter på att det tog två år och inte tre månader.)

Förslaget

Jag föreslår att all offentlig verksamhet ska styras med nyckeltal, och att dessa nyckeltal ska baseras på den nytta en viss verksamhet förväntas leverera. Det ger också att olika politiska inriktningar kan uttrycka sina olika ambitioner på ett begripligt sätt.

_______________________________________________

Läs om ett förslag i praktiken – nyckeltal för SL
Följ motionen om Samhällsuppdrag