EU som nationernas fackförening

Maktmonopol är inte bra, inte ens om det utövas av en upplyst despot. Världen behöver en balansering av USA:s makt. Ett starkt EU kan vara en positiv motvikt till USA. [Det ligger faktiskt även i linje med vad USA önskar: Under hela det förflutna halvseklet har USAs regeringar efterfrågat ett större engagemang från Europas sida – även militärt (slagord: “burden sharing”). ]

EU bör föra en utrikespolitik baserad på “export av liberal demokrati, och marknadsekonomi”. Detta är på sikt den bästa metoden för global fred och globalt välstånd. (Se gärna även min artikel om vad EU:s olika länder kan bidra med.)

Att Sverige ger upp handlingsutrymme när/om vi uppgår i det federala EU, kan liknas vid när en enskild person går in i en fackförening. Visserligen fri, men liten och ensam är inte stark.

Det önskvärda förhållandet mellan EU och USA kan liknas vid det önskvärda förhållandet mellan fack och arbetsgivare: Samförstånd för det mesta, men ibland olika uppfattning om vilken metod som är den bästa, och vems intresse som ska främjas.