EU, USA, Irak och – Katalonien

Jag har i tidigare inlägg hävdat att ett federalt EU bör och kan balansera USA, på det att USA inte får maktmonopol i världen. Detta betyder naturligtvis inte att USA och EU ska motarbeta varandra på klassiskt kalla kriget-maner.
Olika länder har gjort olika historiska erfarenheter, vilket ger att deras institutioner har erfarenhet av att lösa olika typer av problem.

USA har just bekrigat Irak, och nyss Afghanistan, båda länder med starka regioner som strävar mot självständighet.

  • Det är ett problem som Spanien och Belgien med viss framgång hanterat. EU (läs Spanien) skulle kunna vara till bättre nytta än “bara” som vapenbroder.

Oroligheterna i de Irakiska städerna hanteras rent illa av USA:s trupper.

  • EU (läs nu Storbritanien) har på senare år lärt sig detta och med framgång hanteras detta nu i Nordirland, och tycks lyckas i Basra också.

Efter åratal av misshushållning behöver Irak nyttja sina tillgångar för att åter bygga upp ett fungerande samhälle.

  • EU (läs nu Sverige) har byggt upp ett effektivt fiskalt system, som kan finansiera skolor, hälsovård och andra offentliga nyttigheter. (De behöver ju inte kopiera allt…)

Jag menar att de som lätt föraktfullt hävdar att vi (EU) inte har något att bidra med, har fel. Och när vi (EU) någon gång behöver en slugger, då ringer vi USA…