Vägs ände för högskattesamhället

Jag tror att det politiskt reglerade högskattesamhället har kommit till vägs ände. Jag är rädd för att om vi inte nu ändrar färdriktning, så kommer vårt samhälle sakta – men säkert – haverera. Om de offentliga åtagandena inte kan innehållas, så kommer tilltron till det civila samhället att erodera ner till ryska nivåer. Det absolut viktigaste är att resurserna verkligen finns där när de verkligen behövs.

Därför måste vi idag sänka skatterna.

Kostnaderna för framförallt vård och omsorg kommer att fortsätta att stiga. Det beror inte på oskicklig ledning utan på att vi generellt blir äldre, samt att fler åkommor kan behandlas. Svenska kommunförbundet har räknat ut att om det offentliga ska erbjuda samma service som idag, men med morgondagens demografiska utséende, så måste kommunalskatten (!) bli närmare 70%.

Det går ju inte. Därför måste vi nu börja sänka de offentliga kostnaderna totalt, så att det finns pengar kvar till det viktigaste.

Minskad offentlig kostym

Jag tror att vägen dit går genom att minska den offentliga kostymen. Dels genom att effektivisera befintliga verksamheter, dels genom att avveckla det offentliga engagemanget inom vissa områden.

Det innebär att vissa saker som idag är skattefinansierade – och alltså för brukaren upplevs som gratis, i morgon blir avgiftsbelagda. Jag ser att tex kommunikationsinvesteringar framöver kan bli avgiftsfinansierade, dvs den som kör på en viss väg betalar för den.

Dessutom måste stöd till vuxna och friska avvecklas. Sådant kallas idag ofta för regional- struktur- eller utjämningsbidrag, även känt som Robin Hood-skatt.

Varsam omvandling

Men – jag tror att alla omvandlingar bör ske varsamt och långsiktigt. Vi som verkar i Sverige idag har alla anpassat oss efter den socialdemokratiska samhällsmodellen.

Jag tror att en lämplig tidsdräkt för en enskild omvandling är en konjunkturcykel, framförallt om den påverker oss som enskilda individer.

Dessutom bör inte alla omvandlingar göras samtidigt. En varsam omvandling leder också till att omvandlingens chans att överleva ett maktskifte ökar, vi kan slippa opportunistiska återställare.