Diskriminerande övergångsregler – nej tack

Jag tar avstånd från det förslag till sk övergångsregler som Folkpartiet Liberalernas riksdagsgrupp har presenterat.

En av de viktigaste grunderna i liberalismen är att människor ska bedömas efter sina individuella kvaliteter, inte efter börd, ursprung eller andra kollektiva egenskaper.

I det förslag som Folkpartiet Liberalernas riksdagsgrupp har presenterat så gör man våld på denna princip, genom förslaget på “att en särskild regel skall gälla under en övergångsperiod till sista december 2004 för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater”. Man föreslår en introduktion av – med riksdagsgruppens egna ord – diskriminerande regler.

Detta är djupt beklagligt. Att flera annars kloka folkpartister nu har gått på s-demokraternas skrämselpropaganda om “social turism” förvånar. Dessutom så har den av EG-domstolen nyligen förkunnade domen om sociala förmåner, visat att de restriktioner som man önskar införa, redan kan tillämpas inom EU – för alla unionsmedborgare.