Municipalsamhällen, regionparlament mm.

Närdemokrati är viktigt och måste utvecklas, men dagens politiska nivåer i Stockholm svarar inte mot behovet.

Vi hade i Sverige tidigare styrelseformen “municipalsamhälle”, det var en slags kommunstyresform, för små kommuner som inte skulle orka med en “riktig” kommuns alla åtaganden. Men man hade beskattningsrätt. Kanske kan våra stadsdelar I Stockholm omvandlas till moderna municipalsamhällen, med beskattningsrätt och full beslutanderätt inom sitt kompetensområde. Det blir en slags kommundelning – light.

Vi borde också väcka liv här i Stockholm om frågan om ett regionparlament. För enkelhetens skull föreslår jag att det är landstingen som utvecklas, med ansvar för den typ av frågor som idag inte naturligen låter sig låsas in bakom en kommungräns. Skol- och äldrepeng är två bra exempel.

(En positiv bieffekt av att lägga över skol- och äldrepeng på landstingen, är att då försvinner behovet av utjämningsstöd. Landstingen – Stockholm undantaget – har en likartad skattekraft på +/- 5%. Skol- och äldrepeng står för lejonparten av det som behöver utjämnas i kommunerna.)

Oavsett styrelseformens namn, så tycker jag att det är viktigt med två insikter i debatten: I vissa fall så är Stockholms kommun en för stor enhet, och i andra så är den onaturligt begränsande.