Kommunal tillväxtpolitik

Vad kan kommunalpolitiken bidra med för att skapa ett bättre och uthålligt lokalt företagsklimat?

Det enkla svaret måste väl vara: Arrendera ut all offentlig verksamhet! (Antingen genom upphandlingar eller kundvalsmodell. Myndighetsutövning undantagen.)

  • Då möter politkerna riktiga företagare i varje ärende, inte bara vid guidade besök “i verkligheten”.
  • Då bidrar skattemedlen till att skapa företag, utan konstgjorda omvägar som tex Vinova.
  • Då effektiviseras – automagiskt – den offentliga servicen.

Alla aktiva beslut om att inte arrendera ut en verksamhet, är aktiva ställningstaganden om minskad tillväxt.