Om trängselavgifter

Hur kan man vara för utsläppsrättigheter, men emot trängselavgifter?

Folkpartiet har i grunden en positiv syn på att avgifter och punktskatter kan påverka betéenden i önskad riktning. Traditionella exempel är tex höga skatter på tobak och alkohol. Ett modernt exempel är de så kallade utsläppsrättigheterna.

Trängselavgifter kan liknas vid utsläppsrättigheter. De kan rent tekniskt utformas på olika sätt, men grunden är att den som vill utnyttja en begränsad resurs får betala för utnyttjandet. Det blir ett ekonomiskt incitament för att välja andra vägar eller andra tider, än de då det är trångt.

Ändå är jag som folkpartist emot att trängselavgifter införs i Stockholm – hur kan det komma sig?

  • Till att börja med är läget i stockholmstrafiken inte akut. Det är visserligen trångt på några infarter, under några kvartar på morgonen, men man kan inte tala om “trafikinfarkt”. Stockholms trängsel går inte att jämföra med den som råder i flera kontinentala storstäder. Inte än, men det är möjligt att det kan bli så i framtiden.
  • För det andra så finns det alternativa lösningar. De trafikströmmar som går på de stora lederna – och som inte skulle belastas med trängselavgifter – behöver lite mer utrymme för att staden ska ha fortsatt ekonomisk tillväxt. I några konkreta fall så fattas det helt enkelt en gatstump – tex så bör en komplett ringled byggas.
  • För det tredje så lever vi i Sverige idag i ett högskattesamhälle. Trenden de senaste tjugofem åren är att ökade skatter går till nya dyra politiska projekt. Avgifter som införts med ett lovvärt syfte, inlemmas i statsbudgeten, och snart är det goda syftet bortglömt. Det finns otaliga exempel från bara de senaste åren: Den så kallade värnskatten skulle gå till skola och omsorg, men endast bråkdelar hamnade där. Merparten av de pengar som sattes av till kompetensutveckling i arbetslivet användes i stället för att finansiera andra vallöften.

Även om (s) säger att intäkterna från biltullarna ska användas till vägar och kollektivtrafik, så är deras utästelser inte värda något. De bryter konsekvent vallöften. Innan vi inför nya skatter och avgifter, så måste dagens skatter användas till sådant som de var ämnade för.

Sammanfattningsvis så menar jag att trängselavgifter i teorin är ett bra instrument för att minska trängseln. Men först måste den politska moralen skärpas, så att det inte bara blir en ny skatteökning. Det finns inga förutsättningar idag för att det ska ske utan att socialdemokraterna långvarigt hålls borta från regeringsmakten.