Förslag till trafikprogram

Under våren och hösten 2004 inleddes arbetet med att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram för Folkpartiet i Stockholms län. Sex grupper arbetade med varierande perspektiv på Stockholmsregionen och regional utveckling.

Jag deltog bland annat i gruppen “Infrastruktur”, och vi tog fram ett genomarbetat och lite annorlunda vinklat programförslag. Allt kommer kanske inte hamna i det slutgiltliga folkparti-programmet, men angreppssätt och resonemang kan tjäna som inspiration för andra programgrupper. Du hittar hela programförslaget under *denna länk*.

_____________________________

Samtliga länkar uppdaterades i september 2007. F.ö. har ingen redigering gjorts sedan januari 2005.