Återlämna a-kassan till fackföreningarna

Ett av problemen med de nuvarande välfärdssystemen är deras inflexibilitet och ineffektivitet. De är allomfattande dinosaurier byggda enligt devisen att en form ska passa alla. Det är inte bra ens för tubsockor.

En av orsakerna till ineffektiviteten är de herrelösa pengarna, det är alltid någon annans pengar, det finns ingen “ägare”. Till att börja med så samlas pengarna in anonymt via skattsedeln.

Ta a-kassan som exempel: Det är extremt få som känner att de aktivt bidrar till att betala in medel till a-kassan. Alla vet att den a-kasseavgift som man betalar inte på något sätt täcker kassans utgifter. Sedan så fattas besluten om utbetalningarna av fackföreningarna via sina erkända arbetslöshetskassor. Men det är inte de som sitter på kassakistan, de rekvirerar pengarna ur statskassan.

Det som behövs är en allmän insikt om att detta är ett ohållbart system, och för att få den insikten bör man börja med ett tydligt pilotfall.

Jag tror att just a-kassan kan fungera som ett lämpligt pilotfall, för att dels visa att systemen kan omvandlas utan att förstöra dem, dels visa på ihåligheten i socialdemokraternas motvilja mot reformer.

A-kassan fungerar redan idag som en försäkring, den premie man betalar är en fast andel av lönen (via arbetsgivaravgifterna), och den ersättning som betalas ut står i proportion till den inbetalda premien. En ren skatteväxling bör göras, sänkningen av skatten motsvaras av höjningen av fackens a-kasseavgift. Men efter genomförd skatteväxlingen ska varje a-kassa vara självfinansierande – som en vanlig försäkring. Redan idag är a-kassan frivillig. Det bör den även i fortsättningen vara. På samma sätt bör det vara möjligt att vara med i a-kassan, utan medlemskap i motsvarande fackförbund.

Rent principiellt så borde fler än facken borde få erbjuda a-kassa. Men de vinster som uppkommer i form av många aktörer (facken) och ett tydligt ägarskap av pengarna, gör att valfriheten kan vara steg två i en reform. Det kravet kommer nog att resas “av sig självt”.

Alltså: Återlämna hela a-kassan till fackföreningarna. Med fler aktörer och tydligt ägande av pengarna så kommer systemet att bli robust och hållbart.

______________________________________________________________
Aktuella nivåer för sociala avgifter