FAQ: Varför husläkare?

Vore det inte bättre om man fick gå direkt till sjukhuset när man är krasslig?

Den första delen av svaret på frågan är ren “social ingenjörskonst” kring begreppet folkhälsa. (Med folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet för hela eller delar av befolkningen samt hälsans utveckling och hur den fördelas i befolkningen.)

Det har i många vetenskapliga studier visats att folkhälsan “blir bäst” med ett stort inslag av allmänmedicin i sjukvården. (Allmänmedicin är en specialistinriktning, där specialicerandet består i att man blir generalist dvs man “kan litet om mycket”. Ett särskilt viktigt område är vård av gamla och kroniskt sjuka.)

Med “bäst” i detta avséende menas både det rent kvalitativa utfallet – folk är friskare och lever längre, och det ekonomiska – det blir billigare.

Om kvalitet och ekonomi är viktiga begrepp för sjukvårdsstrukturen, så innebär det att vi som patienter i första hand bör förmås att besöka en allmänläkare.

Men det innebär förstås också ett inslag av förmynderi – vi (politikerna) bestämmer vilken sorts läkare du ska gå till. För ett parti som hyllar den individuella friheten är det inte helt oproblematiskt. Jag återkommer till den diskussionen längre fram, när jag diskuterar den politiska organisationen. Tillsvidare kan konstateras att Folkpartiet accepterar denna inskränkning.

Den andra delen av svaret rör organisationen av “Allmänmedicinen”. Samma vetenskapliga studier som visat att folkhälsan mår bäst av ett stort inslag av allmänmedicin, visar också att den organisatoriska delen är viktig.

De som har störst behov av allmänmedicin är de som har kroniska åkommor, samt de som lider av ålderskrämpor. De patienterna (dvs: på sikt alla vi som avser att bli gamla) har ett behov av återkommande kontakter med läkaren eller sjuksköterskan. För att den kontakten ska bli så effektiv som möjligt, är det viktigt att det blir en kontinuitet i relationen. Man ska lära känna varandra. Det har visat sig att den bästa metoden för att skapa denna kontinuitet, är om patienten själv får och kan välja sin läkare/sjuksköterska.

Därför husläkare.

Referenser
Socialstyrelsen utredning ” Allmänmedicinens bidrag till effektiv resursanvändning i hälso- och sjukvården”

(FAQ: Vanligt förekommande fråga. Frequently asked question.)

En reaktion på ”FAQ: Varför husläkare?

Kommentarer inaktiverade.