FAQ: Varför inte ett “Sjukvårdsparti”?

Det finns egentligen inte något isolerat som “Sjukvårdspolitik”. Samhället är en komplicerad organism, där endast en del av det som sker styrs av politiker. Men det som styrs av politiker bör samverka över de politiska nivåerna, så att resultaten inte motverkar varandra.

Ett parti som bara siktar på inval i ett specifikt parlament avstår från möjligheterna att påverka “indata” till de frågor man vill hantera.

Jag exemplifierar med ett resonemang kring diabetes, en av våra vanligare sjukdomar.

Det finns ett klart samband mellan diabetes, och övervikt. Och det finns ett lika klart samband mellan övervikt och vår vana att röra oss, och dessa vanor grundläggs redan i skolåldern.

Barns rörlighet

Ur förslaget till infrastrukturprogram
“Krav på säkra transportvägar mellan bostad och skola. Ambitionen är att yngre skolbarn “ska ta sig för egen maskin” till och från skolan.
http://www.folkpartiet.se/templates/SimplePage____15543.aspx

(Politisk reflektion: Detta är en fråga som behandlas av lokalpolitiker. Även frågor i Stadsdelsnämnden kan ha bäring på vård och hälsa.)

Övervikt/folkhälsa

Ur “En liberal sjukvårdspolitik för att utveckla närsjukvården”
“Sjukdomsförebyggande insatser stärks
Patienten ska ha rätt till sjukdomsförebyggande insatser i närsjukvården när det finns ett medicinskt behov, exempelvis effektiv behandling med rökavvänjning, mot övervikt m.m. ”
http://www.folkpartiet.se/templates/ListPage____7595.aspx

(Politisk reflektion: Det förebyggande arbetet bedrivs bäst “nära” de presumtiva patienterna. Ett fungerande husläkarsystem är en effektiv metod för att bedriva detta förebyggande arbete.)

Diabetes/behandling

Ur förslaget till partiprogram – Vård.
“…Husläkare skall …kunna specialisera sig på god omvårdnad av patienter med vissa kroniska sjukdomar. …Distriktssköterskeledda specialmottagningar för t.ex. astma, diabetes m.m. skall kunna finnas .”
http://www.folkpartiet.se/upload/Dokument/landsm%C3%B6tesprogramf%C3%B6rslag/Programforslag_vard.pdf

Ur Rydbergs recept 8
Blocköverskridande arbete för att säkra långsiktighet:
“För att nå framgång måste man ha ett långt perspektiv. vi har valt 10-årsperspektivet. Med de växlande majoriteter vi har i vårt landsting är det välgörande om vi i viktiga frågor kan se till att arbetet är hållbart. Det beskedet har vi idag lämnat till de som verkar inom sjukvården. Idag känner jag mig nöjd, glad och stolt att vi kommit en bit på väg och funnit samsyn över blockgränserna. Jag ska göra allt jag kan för att det inte ska finnas politiska hinder för framgång. ”

http://www.folkpartiet.se/templates/ListPage____14240.aspx

(Politisk reflektion: Det behövs både insikt om hur ett effektivt sjukvårdssystem byggs, och känsla för att patienten är viktigare än politiken, för att nå resultat.)

Diabetes/tillämpad forskning

Ur folkpartiets riksdagsmotion 2004/05:fp021
“Stöd forskning och innovationer

Under senare år har det skett en stor utbyggnad av det svenska högskoleväsendet. Det har inneburit att många orter ute i landet numera har fått en högskola. Det är bra. Men forskningen riskerar att utarmas om forskningspengarna ska fördelas över alla högskolor. Folkpartiet vill därför att forskningspengarna ska koncentreras till ett mindre antal högskolor för att skapa verkligt högklassiga forskningsmiljöer.

Samtidigt behöver resurserna till forskningen öka ordentligt de närmaste åren.
Det gäller också att stimulera innovationer och nyföretagande i samverkan med högskolor och det omgivande samhället. Det står klart att många forskare och innovatörer har bristande kunskaper och förmåga att starta och driva företag. För de flesta är det också själva forskningsuppgiften som skänker stimulans, inte startandet av företag. Därför måste lärosätena vara beredda att underlätta entreprenörskap och kunna kommersialisera sina forskningsresultat.”

http://www.folkpartiet.se/upload/23770/fp021 Jobb ist%C3%A4llet f%C3%B6r bidrag.doc

(Politisk reflektion: Det är inte politikerna som skapar framstegen, men politikerna kan skapa förutsättningarna. Tyvärr kan också klåfingriga politiker stoppa – lagstiftningsvägen – fruktbara och utvecklande verksamheter. )

Diabetes/grundforskning

Stabila forskningsmiljöer är viktigt för att grundforskning ska nå goda resultat. Den forskning som bedrivs vid Huddinge Sjukhus och Novum kring näringsfrågor är av världsklass.

” NEW YORK (October 14, 2004) — Today, research leaders in six fields were awarded the prestigious “Freedom to Discover” Distinguished Achievement Award…Seventeen previous award winners have gone on to receive the Nobel Prize in medicine…Nutrition: Jan-Ake Gustafsson, M.D., Ph.D., professor of medical nutrition, chairman of the department of medical nutrition, director of the Center for Biotechnology of Novum, Huddinge University Hospital at the Karolinska Institutet, Stockholm..”

http://www.bms.com/news/press/data/pf_press_release_5064.html

(Politisk reflektion: Vänsterblockets omorganisationer av universitetssjukhusen i Stockholm riskerar att förstöra möjligheterna för den forskning av Nobelklass som bedrivs vid Huddinge sjukhus.)

Internationellt kunskapsutbyte

EU samordnar den ledande forskningen i Europa
SvD 21 mars 2004:

“EU storsatsar på näringsforskning
För 132 miljoner kronor ska EU försöka reda ut de kemiska hälsoriskerna med mat, en av de mest infekterade frågorna i EU:s historia. Ett samordningskontor med fem personer har byggts upp på Novum i Huddinge och nyligen hölls det första vetenskapliga mötet mellan de inblandade forskarna i Spanien.”

http://www.svd.se/dynamiskt/vetenskap/did_7182632.asp

(Politisk reflektion: EU behövs.)

FAQ: Vanligt förekommande fråga. (Frequently asked question.)