Östatsfasoner i Småland

Jag har skickat en anmälan till JO:

“I ett inslag i TV-programmet Rapport omkring kl 19:50 den 27 september 2005, så visas hur polisen i samband med en trafikkontroll av timmerbilar, hänvisar förarna till ombudsmän från fackföreningen Transport. Inslaget ger en bild av att samarbetet mellan fack och polis är välorganiserat och intimt.

Fackföreningen Transport har ett intresse av att försvara sin ståndpunkt rörande kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden.

Detta försvar är förvisso legitimt, men det bör inte vara obekant för polisen att detta är den ena partens ståndpunkt i en pågående konflikt. Den negativa föreningsfriheten, i detta fall friheten att välja att stå utanför kollektivavtalen, har prövats och bekräftats flera gånger i domstol.

Jag ber JO utreda huruvida det kan anses ligga inom polisens uppdrag att på detta sätt låna sin auktoritet i samband med myndighetsutövning, till att stötta den ena parten i en aktuell politisk fråga.”

Uppdatering 7 oktober 2005:
Anmälan fick diarienummer 4290-2005. Eftersom fler anmält samma sak så kommer belutet att meddelas under diarienummer 4241-2005.

En reaktion på ”Östatsfasoner i Småland

Kommentarer inaktiverade.