Riktiga personval – redan nu!

Folkpartiet vill:
• Låt väljarnas kryss helt avgöra vilka personer som blir invalda. Partierna kan fortfarande rangordna kandidaterna som rekommendation, men det blir kryssen som blir helt avgörande.

Just nu pågår i Folkpartiet, och troligen i alla de andra partierna också, val och möten som ska resultera i valsedlar till höstens val. Vallagen ger att det är listans rangordning som bestämmer vilka som får en plats i parlamentet. Det finns visserligen en teoretisk chans att genom personvalskryss slå ut en högre rankad kandidat. Men alla aktiva vet att det är närmast omöjligt att nå över den spärr på fem procent somm vallagen stipulerar. Därför är det också väldigt få som satsar (på riktigt) på en personvalskampanj.

Det är synd, för det behöver inte vara så – trots den av (s) fastställda principen om att partiapparaten ska ha större inflytande än väljarna. (Personvalsinslaget infördes trots socialdemokraternas uttalade skepsis.)

Men låt (s) hålla fast vid sitt motstånd.

Inget sporrar en kandidat så mycket som en chans till att få en plats i ett parlament. Om vi ger samtliga 27+ kandidater på en lista en trovärdig möjlighet att genom hårt kampanjarbete få en plats, så får vi en otroligt mycket starkare valorganisation, än om det bara blir någon/några högst upp på listan. Metoden för detta är naturligtvis personval.

Jag föreslår att samtliga kandidater på vallistorna skriver på ett “Hederskontrakt” baserat på nedanstående. Jag föreslår vidare att inga kandidater anmäls till valmyndigheten, som inte ansluter sig till hederskontraktet.

  • Antalet personvalskryss avgör den interna rangordningen, även om antalet kryss understiger vallagens spärr. “Personvalsförlorande” kandidat avsäger sig sin plats.
  • Dock: Om en högre listad kandidat genom personvalskryss kvalificerar sig för en annan plats än den som listan gav, så får listans högst placerade namn formellt ta den första platsen. Men genom intern arbetsfördelning så ska personvalets rangordning upprätthållas.

Det är ett hederskontrakt, det finns inga legala metoder för att tvinga bort en politiker som är vald enligt vallagen. Men jag tillhör den skara av mänskligheten som anser att även politiker bör vara hederliga och hålla ord.

En reaktion på ”Riktiga personval – redan nu!

Kommentarer inaktiverade.