Artikel 19 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
Universal Declaration of Human Rights

“Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”

Att denna deklaration är översatt även till svenska kan vara värt att påminna sig i tider som dessa. (DN den 10 februari 2006)

Timbros rapport om hot mot företagsledare passar också bra in i sammanhanget. (Minns GP:s uttalande om att brännmärka de som inte talade väl om socialdemokraternas Sverige.)