Nyspråk: Plusresultat är bra, vinst är dåligt

Socialdemokraternas krumbukter kring vinst blir allt märkligare. Stopplagen för sjukhus är ju ett symptom på en väldigt märklig syn på vad som är bra för samhället. Peronal får tjäna pengar på sjuka människor, likaså ambulansföretag och läkemedelsindustri. Men sjukhusledningen får inte tjäna pengar, försåvitt de inte är politiker…

Plusresultat behövs för att behålla kvaliteten och möta ökande behov

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i dag Ekonomirapporten som visar att resultatet för 2005, drygt 13 miljarder kronor, blev det bästa på många år i kommuner och landsting. Ett positivt resultat på drygt 10 miljarder är nödvändigt för att kunna behålla en god kvalitet i verksamheterna och för att möta framtida ökande behov i kommuner och landsting.

– Det är mycket positivt för kommuner och landsting och skapar bra förutsättningar för att kunna erbjuda en fortsatt god kvalitet i verksamheterna, säger Ilmar Reepalu (s), ordförande i Svenska Kommunförbundet. Det ger också ett visst utrymme för att möta ökande behov, till exempel inom förskolan där vi ser att barngrupperna ökar.

Det som socialdemokraten Ilmar Reepalu säger är att man tar vinsten från ett område, och investerar i ett annat. För det är naturligtvis inte förskolan i sig som går med vinst.

Om man är s-märkt kommunpolitiker, så är det ok att flytta vinst från ett område till ett annat. Men inte om man saknar denna s-märkning, då är resursallokering något fult.

Det är inte bara sjukhus som ska hanteras med stopplagar:

Skolminister Ibrahim Baylan kommer nu [februari 2006] med förslaget om en slags stopplag på skolans område, en spärr för att plocka ut vinst ur bolaget. Det kan vara rimligt att få en viss avkastning på sitt kapital, men möjligheten att kunna plocka pengar ur skolan hur som helst ska begränsas. Gör man vinster ska de återinvesteras i skolan.

Så om kommuner gör “plusresultat” på skolan, så är det ok att satsa de pengarna på annat. Men om skolföretaget gör “vinst” på skolan, så är det inte ok att satsa den på annat.

Sverige behöver verkligen avsocialiseras.