Min valbroschyr 2006

Texten nedan är den text som kommer att återfinnas i min valbroschyr. Kan ses som pdf här *Leiph-broschyr*. (Uppdaterad 30 juni 2006)
_________________________

Sverige måste avpolitiseras, allt måste inte vara politik. Som inköpschef i det privata näringslivet, så vet jag att man kan få bra resultat utan att detaljreglera.

Sjukvården är det område som mest hämmas av att politiker går in och petar i detaljer. Jag vet hur man skulle kunna ändra på det, och få än bättre kvalitet. Sjukvården måste avsocialiseras

För en liberal är solidariteten med de svagare självklar. Det är inte plånboken som ska avgöra vilken skola eller sjukvård man får.

Men det betyder inte att allt måste styras av politiker. Jag anser att politiker ska fördela resurserna, ställa krav och följa upp. Men politiker ska inte pilla i verksamheten.

ALLT MÅSTE INTE STYRAS AV POLITIKER

Varför ska “sjukvårdsproduktion” ledas av politiker? Vore det inte bättre om läkare, sjuksköterskor och andra kunniga skötte verksamheten?

Jag vill föra ut ansvaret till de som finns i verksamheterna. Och låta patienternas val styra vilka som får uppdragen.

Kort sagt: Avpolitisera!

LANDSTINGET: EN ORGANISATION I KRIS

Det går att få bra sjukvård till rimlig kostnad. Samma politik som Folkpartiet förespråkar levererar resultat i många andra länder. T.o.m Socialstyrelsen rekommenderar vår modell med husläkare och sjukhus.

Det är politiska blockeringar som hämmar sjukvården. Stopplagar och en övertro på “politiken” gör att de som verkligen kan något inte orkar mycket längre till.

Ekonomin är osund. Man pressar personalen så att patienterna blir lidande. Detta trots landets högsta landstingsskatt.

ETT AV MÅNGA EXEMPEL

Cancervården är i kris. När (s) kom till makten, centraliserades allt. Nu är personalen i uppror, kunniga experter vägrar arbeta i Stockholm, och väntetiderna för patienterna bara växer. Pressen gör långa artikelserier om kaoset.

Detta blir resultatet när ideologi är viktigare än 80.000 patienter med cancerdiagnos.

Men det behöver inte vara så här. Det är inte resurser som fattas. Det är den politiska klåfingrigheten, och oviljan att kontraktera privata kliniker, som har lett till detta.

SJUKVÅRDEN: EN BRA CHANS FÖR SVERIGE I VÄRLDEN

De avknoppningar som inleddes under förra mandatperioden, har visat att de som arbetar inom svensk sjukvård är mycket duktiga.

Den svenska företagsandan, utan tung hierarki, gör att svenska sjukvårdsföretag står sig mycket bra i den globala konkurrensen. Det ger jobb även i Sverige.

För mig är det obegripligt att (s) vill stoppa denna chans till nya exportföretag. Att av ideologiska skäl hindra uppkomsten av ett “sjukvårds-Ericsson” är rent vettlöst.

LANDSTINGET BEHÖVER AVSOCIALISERAS

Det är viktigt att resurserna finns när man verkligen behöver dem. Vi måste kunna vara trygga i att vi får den sjukvård vi behöver.

Därför är jag allvarligt bekymrad. Sjukvården är det område som är mest genompolitiserat. Och som alla vet: Politiskt styrda organisationer är inte de mest effektiva.

Landstingets läkare lägger bara 30% av sin tid på patienter. Det är inget de själva valt, det är ett resultat av politiska beslut.

Därför engagerar jag mig i Landstinget. Det behövs politiker som faktiskt arbetar för att minska sjukvårdens politiska överrock.

För dig skulle det betyda fler läkare, garanterat kortare väntetider och lägre skatt. Detta är inte bara ord. Det är det faktiska resultatet i de länder som växlat till husläkare, vårdgaranti och fria sjukhus.

Vi står inför en större utmaning än kanske någonsin förr. Allt fler kan göra samma jobb som vi. I grunden är detta bra. Det är färre fattiga och färre krig idag, än någonsin förr.

Men då krävs det också en ny politik i Sverige. Vänsterns idéer har nästan alltid varit dåliga. Idag är de katastrofala för Sverige.

Ditt kryss för mig på valsedeln, är en stark signal om att en ny politik behövs. Den signalen ekar även utanför Landstingets väggar.