Yttrandefrihet vs Våldsverkare: 0-1

Grattis våldsverkare. Ni vann denna rond:

Deutsche Oper i Berlin har beslutat att ta bort Mozarts opera Idomeneo från repertoaren. Orsaken anges till att

Berlins säkerhetsmyndighet bedömt att denna uppsättning med en slutscen som är en uppgörelse med de stora världsreligionerna inklusive Islam, kan innebära en okalkylerbar risk för operahuset.

SR Ekot beskriver slutscenen:

I slutscenen går Idomeneo ensam ut på scenen och ur ett blodigt bylte tar han fram de avhuggna huvudena av Neptunus, Kristus, Muhammeds och Buddhas avhuggna huvuden och ställer dem på stolar. Budskapet enligt recensenter då [mars 2003], är att världen vore en bättre plats utan religion, vars konflikter har miljontals offer på sitt konto.

Operaledningen fattar nog rätt beslut. Om polisen varnar, så tar man på sig ett stort ansvar om varningen ignoreras. [Även om Jan Guillou har en avvikande uppfattning.]

Men det är rent för dj-igt (kan utläsas: beklämmande) att inga ledande politiska företrädare har stått upp och försvarat yttrandefriheten mot fanatiska våldsverkare. EU:s toppledare borde se till att bjuda in sig till Deutche Oper, till en egen förevisning av Idomeneo!

Jag har sagt det förr: Militanta fundamentaliser finns bland alla schatteringar. Ingen anklagade svenska socialdemokrater för att ha någon närmare intressegemenskap med sjuttiotalets vänsterterrorister. Men socialdemokraterna var – tyvärr – tvungna att, och satte en ära i att “hålla rent på vänsterkanten”.

På samma sätt måste – tyvärr – de sansade muslimerna nu hålla rent på sin extremflygel.

Amos Oz har uttryckt detta väldigt bra:

Fanatismen [är] äldre än islam, äldre än kristendomen, äldre än judendomen, äldre än någon ideologi eller religion i världen. Fanatismen är tyvärr en ständigt närvarande beståndsdel i den mänskliga naturen, en ond gen, om man så vill.

– Människor som bränner moskéer och synagogor i Europa, som spränger abortkliniker i USA, skiljer sig inte från bin Ladin när det gäller vilket slags brott de begått, utan bara i brottens skala.

– Fanatism är ofta kopplad till en atmosfär av djup hopplöshet. När människor känner att det inte finns annat än nederlag, förödmjukelse och värdelöshet kan de ta sin tillflykt till olika former av desperat våld. Enda sättet att slå tillbaka hopplösheten är att skapa och sprida hopp, kanske inte bland fanatikerna men bland de sansade.

– För de sansade människorna existerar faktiskt. Jag menar att det inom varje samhälle bara är de sansade som är i stånd att tygla fundamentalismen. Måttfull islam är den enda kraft som skulle kunna tygla fanatisk islam. Måttfull nationalism är den enda kraft som kan tygla fanatisk nationalism.

Just så, de sansade människorna behöver “eldunderstöd”. Köp Libanesiskt vin!

________

Pingat på Intressant

Andra bloggar om: ,