Citybanan

Alliansledarnas ställningstagande kring citybanan är svårbegripligt, utom ur en ekonomisk aspekt. Den nya tunneln verkar bli ohyggligt dyr. Å andra sidan så har en järnvägstunnel en avskrivningsperiod som räknas i sekler. Den nuvarande tunneln (sammanbindningsbanan) stod klar 1871, och kommer nog användas ett tag till.

Det man nu förespråkar är troligen att lägga ett tredje spår på centralbron, dvs byta bilväg mot järnväg.

Problemet (enligt Banverkets trafikledningscentral) är egentligen inte själva spårkapaciteten vid normal drift, utan Centralstationens kapacitet. Centralen klarar något fler tåg, om framförallt fjärrtågen inte stannar kvar utan genast körs vidare. Men Centralstationen klarar inte att svälja särskilt många fler resenärer.

Det stora lyftet för Stockholm skulle vara den nya pendeltågsstationen under nuvarande station, som skulle vara byggd för att klara växlingen mellan pendeltåg och tunnelbana. Samt en ny pendeltågstation i närheten av Odenplan som skulle avlastat Centralstationen.

Dock, ett tredje spår gör åtminstone sammanbindningsbanan mindre störningskänslig.

Men, som sagt: Beslutet om Citybanan är svårbegripligt. Det visar egentligen bara att behovet av att införa regioner, som tar över ansvaret för infrastrukturinvesteringar från staten, är akut! Det är uppenbart att rikspolitikerna bör hållas borta från våra transportleder.
__________________

Andra bloggar om Citybanan.