Om rosa dörrar – avskaffa byggloven!

Någon stolle till tjänsteman tycker inte om den rosa färgen på en dörr och kräver att dörrägaren ska begära bygglov för ommålningen. Dumheter.

Jag har skrivit om det förr.

Om “dörrens” grannar tycker att det är OK med en rosa dörr, så ska inga andra – inga som helst andra – komma med maktspråk och bullra. Kommunernas planmonopol bör avskaffas, byggnadsnämndernas inflytande drastiskt minskas. Om grannarna accepterar bygget, så ska det räcka. Punkt.