Kollektivtrafiken till/från Hässelby

Det är motionstider i Folkpartiet Stockholms stad. Den fp-förening som jag är med i, har bland annat motionerat om kollektivtrafiken längs vår del av Gröna Linjen:

Resandet med SL ökar, utom bland de som bor i Hässelby och Vällingby.

Under flera år har SL:s resandeundersökningar visat på en trend av minskat kollektivresande för de som har att resa till eller från Hässelby/Vällingby. Detta skiljer sig från resandemönstren för den övriga staden, men är inte förvånande för oss som bor här.

Det är framförallt tunnelbanan som är sorgebarnet för de som vill resa kollektivt till/från Hässelby och Vällingby. Särskilt är det den gamla spårvagnsbanan som konverterades till t-bana på 50-talet, som är begränsande.

(Som kuriosa kan nämnas att restiden 1930 var kortare än den är idag, för sträckan Hässelby Villastad – Spånga – Centralen.)

Vi i Folkpartiet Liberalernas lokalavdelning i Hässeby-Vällingby vill att Folkpartiet Stockholms stad ska verka för att kollektivtrafikförbindelserna till och från Hässelby och Vällingby väsentligt ska förbättras, och att man för detta ändamål bör tillsätta en särskild arbetsgrupp.

Till inspiration för denna arbetsgrupp så listas här några diskussionsförslag:

  • Sätt återigen in snabbtåg, som dels hoppar över de flesta av de mellanliggande stationerna, dels kör om framförvarande tåg på tre-spårsbanan vid Åkeshov.
  • Förläng t-banan till Hässelby Villastad, och flytta i samband med detta stallarna från Vällingby C till det gamla sopstationsområdet i Lövsta.
  • Släpp linjetrafikskoncessionen fri – med fri prissättning, så länge som SL inte klarar att ge ”sittplatsgaranti” för alla resenärer.
  • Sätt in katamaraner – likt dem som trafikerar Themsen i London – längs med mälarstränderna.
  • Gör om den gamla banvallen mellan Spånga – Hässelby till bussgata.

Folkpartiet Liberalernas lokalavdelning i Hässeby-Vällingby yrkar därför att

Folkpartiet Stockholms stad ska verka för att kollektivtrafikförbindelserna till och från Hässelby och Vällingby väsentligt ska förbättras, och att man för detta ändamål bör tillsätta en särskild arbetsgrupp.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om: ,