Mindre medeltid – färre råttor, mer biogas

Motion till Folkpartiet Stockholm:

Det är tråkigt att något så bra som materialåtervinning blivit så dåligt skött i form av sopsortering. Men det är inte principen det är fel på, det är tillämpningen.

Det finns idag en berättigad kritik mot sopsorteringen, åtminstone här i Stockholm. Det är fult och skräpigt vid de olika inlämningsställena. Överfulla återvinningsstationer och soptunnor skapar otrivsel, obehag och lockar fram råttor.

Tyvärr så har detta fått många att ifrågasätta sopsorteringen i sig. Eftersom återvinningsstationerna inte fungerar, så har man förletts att tro att det är återvinningen som bör ifrågasättas, inte metoden. Det är trist, eftersom det är fel.

Det är lätt medeltida att ställa soporna på gatan, idag finns det modernare system. Jag ger två exempel:

  • På den internationella markanden finns flera företag som säljer moderna sorteringssystem. Ett av dem är det svenska företaget Optibag, vars system bygger på att man slänger soporna i sitt vanliga sopnedkast, men sorterat i olikfärgade påsar.
  • Med en modern tillämpning av avfallskvarnar i diskbänken, så skulle Stockholms Stad kunna bli självförsörjande på biogas vad avser SL:s bussar och de av staden ägda fordonen.

Jag yrkar därför att Folkpartiet ska verka för att

  • ett modernt sopsorteringsystem för hushåll införs, som möjliggör att alla hushållssopor kan transporteras från hushållet i en (1) samlingssäck
  • inkoppling till det kommunala avloppsnätet av avfallskvarnar för matavfall tillåts och stimuleras

Andra bloggar om: , ,

Uppdatering 10 augusti 2009: Nu är partiet med på noterna, brännpunktsartikel i SvD

2 reaktioner på ”Mindre medeltid – färre råttor, mer biogas

Kommentarer inaktiverade.