Vietnam

Det har blivit lite glest med författandet under hösten.

Dels därför att hälsan tiger still, mycket av det som sker i politiken just nu är helt rätt. (Mer om det i en senare postning.)

Dels också för att det civila tar mycket tid och kraft – att starta och bygga ett helt nytt företag kräver en del energi.

Yrkeslivet förde mig nyss till Vietnam. För de som inte insåg vad som hände (och händer) i Kina, så har jag ett tips. Åk till Vietnam och upplev det en gång till. En förtryckande kommunistregim, som trots allt inser att kapitalismen är den bästa vägen till välfärd för folket. I Saigon så cyklar (nästan) ingen längre. Alla åker moped, eller har köpt en liten bil. Det är ett (1) tecken på att folket blivit rikare.

Ett annat tecken på fungerande kapitalism, är att strejker tillåts. När arbetarna inte längre vill sälja sin “tjänst” till det dikterade priset, så griper till slut facket till strejkapnet. Helt rätt – fackföreningsfriheten är viktig för att kapitalismen ska fungera som ett välståndsbringande instrument. I den engelskspråkiga Vietenam News så rapporterades det om 160 lönerelaterade strejker under 2006.

Det går inte att avgöra ett lands status på djupet, efter ett tvåveckorsbesök. Men det som syns på ytan, verkar vara lovande. Med ökat välstånd brukar också krav på demokrati komma, det gäller säkert också i Vietnam.

En ödets ironi måste det också vara, att USD – den amerikanska dollarn – är gångbar valuta i alla Hanois marknadsstånd och butiker.