Vår fantastiska regering

Vår fantastiska regering!

Nej, jag är inte ironisk. Hälsan tiger still, och i det tysta så utför den nya regeringen ett gott arbete.

Må vara att Reinfeldt inte har bevisat sina chefsegenskaper när det gäller att rekrytera moderater. Men det är ändå ett ganska avgränsat problem. Och hanteringen av fastighetsskatten är bedrövlig. Men när det gäller stora delar av det samlade arbetet, så tycker jag att man sköter sig utmärkt.

Sverige är ett socialdemokratiskt land. De två borgerliga regeringarna i slutet på sjuttiotalet, och början på nittiotalet vågade inte byta politisk linje, det blev (s)-light.

Den nuvarande regeringen verkar däremot ha gott eget självförtroende, och har startat en avsocialisering av samhället. Folkpartisterna sköter sig utmärkt. Men även de andra ministrarna ska ha beröm. Ta tex Göran Hägglund, som basar för den statliga delen av sjukvårdspolitiken: Alla stopplagar är borta, husläkarna är på väg in, rättssäkerheten för de funktionshindrade som har rätt till särskilt stöd – idag kan kommunerna strunta i dem utan stor risk.

I skymundan så håller också den statliga officiella synen på medborgaren att förändras. För några år sedan deltog jag i en grupp som diskuterade expropriationsregler. Jag drev en linje om att den som fick sin egendom fråntagen, också skulle tillmätas ett idéellt skadestånd; att få en motorväg över släktgården är inte bara en ekonomisk förlust. Vi var inte överens, framförallt kommunalpolitikerna ansåg det bli orealistiskt dyrt. Jag drev dessutom frågan om att en värdestegring efter expropriationen borde kunna tillgodoräknas den tidigare markägaren.

Nu har regeringen givit direktiv om att just detta ska utredas:

Utredaren skall vidare överväga om det bör ske någon form av vinstfördelning mellan den exproprierande och den vars egendom tas i anspråk. En annan fråga som utredaren skall överväga är om ersättning skall kunna lämnas för det individuella värde som en fastighet kan ha för sin ägare.

Regeringen gör precis som jag skulle ha gjort, om jag vore regering. Det är en fantastisk regering vi har!