FP-Stockholm: Stoppa FRA-lagen

Folkpartiet i Stockholms stad, Sveriges största folkpartiförening, beslutade på ett välbesökt medlemsmöte i kväll (14 maj) att skriva till sin riksdagsgrupp och begära att de stoppar beslutet om den sk FRA-lagen. Beslutet var närmast enhälligt.

I Folkpartiet pågår just nu ett samråd kring integritetsfrågor. Stockholmsföreningen hade kallat till ett beslutande medlemsmöte (representantskap) för att behandla sitt remissvar i detta samråd. I en rad frågor beslutade medlemmarna att stärka integriteten för den enskilde gentemot både offentliga myndigheter och privata företag. Bland annat vill man att skolbetyg inte längre ska vara en offentlig handling, att smygfilmning ska bli otillåtet och att ett företag inte ska få använda kunduppgifter hur som helst om verksamheten förändras.

Dessutom tog man kraftfullt ställning mot den sk FRA-lagen, trots att den frågan inte ingår i själva samrådet. Mötet beslutade att omedelbart skriva till riksdagsgruppen och begära att de stoppar lagen. Lagen anses ge staten alldeles för långtgående rätt att avlyssna och övervaka den enskilde medborgaren. En talare berättade att han i sin yrkesgärning har att bevaka främmande staters lagstiftning med avséende på mänskliga rättigheter. En sådan lag som den föreslagna FRA-lagen anses alltid vara ett svårt brott mot europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Mötesdeltagarna var närmast helt eniga om att begära att lagförslaget stoppas.

Jag tycker detta var ett alldeles utmärkt beslut.

______________________________________

Pingat på Intressant

Andra bloggar om: , , , ,

______________________________________

Uppdatering: Jag kanske var väl summarisk i mitt referat om smygfilmning. Det vi diskuterade i detalj var ett rättsfall där hyresvärden hade monterat in en kamera i hyresgästens badrum utan hyresgästens kännedom – förstås. Det visade sig under pågående rättegång att det inte var olagligt att göra så, under förutsättning av att det gjordes innan kontraktet skrevs. Detta bör på något sätt olaglig-göras.