FRA: Kära riksdagsledamot…

Hej.

Som du säkert vet så har en stor del av Folkpartiets länsförbund uttalat sig mot den nuvarande utformningen av det sk FRA-förslaget. Ett genomgående tema är att man vädjar till er i riksdagsgruppen att skjuta upp beslutet så att förslaget kan hanteras i samband med det pågående integritetssamrådet.

Vilket stöd skulle du önska alt. behöva, för att kunna rösta i enlighet med folkpartimedlemmarnas vilja den 17 juni – dvs att rösta nej till det liggande förslaget?

Jag tillhör dem som inte tycker om att man redan har beslutat att tillåta FRA att – med vissa begränsningar – söka efter ‘personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv’. Att nu slutligen ge FRA tillstånd att i praktiken avlyssna samtliga medborgares telefoner och e-post utan brottsmisstanke ger ett skrämmande perspektiv. Vi vet inte vem som i framtiden avgör om mjölet i påsen är rent.

Jag vill därför gärna hjälpa dig att göra det rätta i denna fråga. Tala om vad du skulle vilja ha för stöd, så ska jag tala med de som tillsammans med mig agerar i denna fråga, för att försöka se till att du får det stödet.

Med varma hälsningar
Leiph Berggren

___________________

Andra bloggar om: , , , ,

___________________