FRA: Lagrådet ger stöd för avslag

Kära fp-riksdagsledamot.

Lagrådet skriver i sitt remissvar från 2007:

En viktig utgångspunkt är därvid dels att myndigheterna inte får ges så vida befogenheter att medborgarnas tilltro till dem påverkas negativt, dels att regelsystemet blir så transparent och tydligt att systemet även i övrigt framstår som godtagbart.

Visserligen accepterar Lagrådet i sin sammanfattning lagförslaget. Men du kan med hänvisning till denna skrivning från Lagrådet, tillsammans med den debatt som just nu rasar, med fog hävda att medborgarnas tilltro till ‘systemet’ påverkats så negativt att förslaget bör avslås i sin nuvarande tappning.

Oavsett om vi tycker lika eller inte – jag har aldrig varit med om en liknande debatt, där en närmast enig (politiskt intresserad) allmänhet uttrycker en och samma åsikt. Visst skulle det väl stärka parlamentets ställning om man backade och sade att ‘vi tar till oss av kritiken, och gör ett omtag’.

Gör det. Bli en hjälte!

/Leiph

________________________

Andra bloggar om: , , , ,