FRA: Förändringarna

Jag fick ett försvarstal till varför det skulle vara OK att rösta igenom förslaget i morgon. Det är tydligen så att fp-gruppen inte suttit och bjäbbat, utan arbetat med tillägg och förändringar. Även c har bidragit på marginalen.

Detta kommer att klargöras ytterligare under morgondagen men innebär bland annat ett tillkännagivande rörande
1.att en ny myndighet utformad som domstolsliknande nämnd inrättas som prövar tillståndsgivningen
2. att regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut
3. att den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om huruvida “synnerliga omständigheter” föreligger för sökning på person.
4. ett tillsättande av ett integritetsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras.

Dessutom kommer ett särskilt uppdrag att lämnas till Datainspektionen att fram till kontrollstation 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsperspektiv. Vid sidan av dessa insatser kommer också en parlamentarisk kommitté att följa FRA;s verksamhet utifrån ett integritetsperspektiv.

Det kan vara så att detta är bra tillägg, som gör en usel idé till ett eventuellt godtagbart förslag. (F-n tro’t. Jag har väldigt svårt att se att massavlyssning någonsin kan vara en bra idé.) Men hur ska någon kunna tro på det, om man (riksdagsledamöterna) inte vågar möta debattörer och förklara visheten i sina beslut.

Riksdagledamöter: Dra inte skam över er mer än vad som redan skett. Låt förslaget möta en riktig debatt under hösten.

_________________________

Andra bloggar om: , , , ,