FRA: En fråga om förtroende

Kära riksdagsledamot.

Vi kan tycka olika om FRA-förslaget.

Men ett problem som FRA-debatten varit ett övertydligt exempel på, är att nyttan med att engagera sig partipolitiskt är – obefintlig. Länsförbund som representerar nära 50% (nu senast Jämtland-Härjedalen) av medlemskåren har bett riksdagsgruppen att avvakta med beslutet till efter integritetssamrådets avslutande.Såvitt bekant så har inga länsförbund uttryckt stöd för FRA-förslaget. Återremissbeslutet ger fp en möjlighet att tillmötesgå denna önskan.

Trots detta så framhärdar ni i att beslutet ska fattas nu före sommaruppehållet. En tilläggsproposition under hösten används som alibi.

Det var inte så länge sedan vi hade en valutvärdering som konstaterade att fp var toppstyrt. Många lovade då bot och bättring.

Förtroende är bra, men bevis är bättre. Nu har åtminstone de som leder riksdagsgruppen bevisat att de inte efterfrågar medlemmarnas förtroende.

_______________________________

Andra bloggar om: , , , ,