Almedalen 6 juli – min sammanfattning

Almedalsveckan är avklarad. Nu, några veckor senare försöker jag minnas om det var något av de evenemang jag besökte som gav intryck eller avtryck. Alla faktauppgifter om arrangemangen är hämtade från Almedalsveckans officiella hemsida.

Söndag 6 juli

Vem bestämmer i vården? 11:00 – 12.30, Vårdförbundet

Panelsamtal mellan politiker, tjänstemän, profession och medborgare. Hur avgörs vilken vård jag får – vilken vård det finns tillgång till? Resultat från Vårdförbundets undersökningar 2007 och 2008 presenteras.

En ganska tråkig tillställning. Inga nya tankar, inga gränsöverskridande dialoger. Det kan ju naturligtvis till viss del bero på att det var utomhus (under markiser) och regnade. Men de åsikter som framfördes var hämtade ut formulär 1A: En patient (som också arbetade som veterinär) redogjorde för alla turer som han drabbats av. De ditbjudna politikerna malde att “vi har ju försökt”, “vi får titta på det här”, och så vidare. Vårdförbundet ville att ‘man’ skulle satsa mer på patientinflytande, men inte via vårdval, och att sjuksköterskorna satt på lösningen till en fungerande vårdapparat. Möjligtvis kom det som en överraskning för en av politikerna att sjuksköterskorna tycker att läkarna ägnar sig åt skrå-skyddande verksamhet.

Hur gör vi klimatmärkningen mest effektiv? 14:00 – 16:00, KRAV och Svenskt Sigill

Sören Persson, vd Svenskt Sigill och Bo Berg, ordförande KRAV, redovisar status i arbetet med en svensk klimatmärkning. Därefter paneldebatt med Sören Persson, Bo Berg samt Pia Lindeskog, chef KF Konsument under ledning av Jessica Cederberg Wodmar, klimatkommunikationsansvarig Naturvårdsverket.

Ett bildande seminarium. Krav och Svenskt Sigill arbetar med att ta fram kriterier för hur man skulle kunna klimatmärka livsmedel. De visade upp en ögonblicksbild av det pågående arbetet. Just nu verkar man luta åt att ett klimatmärke ska visa vem som är ‘bäst i klassen’, men att märket inte ska kunna användas för att välja mellan olika typer av livsmedel. Man tror att detta ska göra själva märkningsarbetet enklare. Den brittiska livsmedelskedjan Tesco framhölls av alla som en pionjär i klimatarbetet. De hade försökt att införa en CO2 märkning på alla livsmedel, liknande innehållsförteckningen, men givit upp.

En särskild eloge till moderatorn Jessica Cederberg Wodmar, kunnig, offensiv och saklig. Alla tilläts tala till punkt, men ingen kunde börja bluddra eller tilläts smita från att svara på en ställd fråga.

Jan Björklund, Folkpartiet. 19:00 – 19:30

Jan levererade ett typiskt Björklund-tal. Han är en bra talare, med goda retoriska knep. Men jag hade hört allt förr, så det blev lite antiklimax.

Efterfrågat med dagens partiledare, 20:15 – 21:15, Fjärde Storstadsregionen

Politisk utfrågning av Folkpartiets partiledare Jan Björklund med Lars Adaktusson och Göran Gabrielsson.

Här var Björklund den bäste på scen. Visserligen är Göran Gabrielsson en gudabenådad imitiatör, men varken han eller Lars Adaktusson var varma i kläderna så skämten blev grabbiga och frågorna platta.

Nikodemuskväll – det goda samtalet med företrädare för dagens parti, Birgitta Ohlsson 22:00 – 22:45, Svenska Kyrkan m.fl

Varje kväll under veckan inbjuds aktuellt parti till ett spännande kvällssamtal i domkyrkan. Det goda samtalet. Inte debatt. Inte utfrågning. Utan ett öppet, ärligt och gott samtal om det som uttryckts tidigare under dagen. Samtalsledare: Helle Klein, Mikael Mogren och Eva Lindqvist Hotz.

Samtalet inleddes lite trevande och högtravande, där prästerna betygade sin vördnad för Birgitta. Men efterhand så släppte deras blygsel, och ett trevligt samtal kom igång. Under samtalet berättade Birgitta Ohlsson att hon ångrade sitt FRA-röstande, att hon nu ville ha röstat mot lagen.

Men det var när hon började berätta om sitt Afrikaengagemang, och hur hon reagerat när flera av hennes Zimbabwiska vänner mördats av regimen, som detta evenemang lämnade jippostadiet. Den glöd som Birgitta då visade, var det få under veckan som matchade.

_________________________________
Pingat på intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , ,