Avknoppningar

Vi behöver lösa problemet med avknoppningar/ ”personalövertagande av verksamhet”. Det moratorium som nu just nu råder är mycket olyckligt, och jag har inte sett några tecken på att vi (Fp) som har personalansvaret för SLL har gjort några framsteg i detta ärende. Jag erbjuder därför ett förslag till formaliserad hantering som jag tror kan både ge pesonalen ett önskat ägarinflytande samtidigt som problemen med värdering inte ges möjlighet att lamslå avknoppningarna.

– – – – –

Jag föreslår en hybridlösning. Den organisation som eventuellt ska avknoppas ges en aktiebolagsstruktur där ägargruppen ”personalen”  har maximalt inflytande över verksamheten, tex genom att den tillförsäkras rätten att tillsätta vd. Samtidigt behåller SLL (genom Landstingshuset i Stockholm AB) en betydande ägarandel i bolaget för att ge båda parter (personal och SLL) tid att värdera bolaget på ett korrekt sätt. Under denna tid råder ingen utmanarrätt på verksamheten.

Initialt värderas bolaget till dess inkråmsvärde, och personalens aktier prissätts därefter. Inför ett komplett övertagande så ska resterande aktier prissättas så att det totala aktieköpet speglar bolagets verkliga värde. Aktieägaravtal måste upprättas för att reglera överlåtelser, samt begränsa SLL:s operativa inflytande.

Ett möjligt utfall av den slutgiltiga värderingen kan vara att personalen avstår från att köpa loss bolaget. Gott så, då fortsätter verksamheten i dess hybridform tillsvidare. SLL kvarstår som viktig ägare, och personalen behåller rätten att utse VD, men verksamheten ska komma att utsättas för konkurrensutsättning, på samma sätt som gäller för det fullt avknoppade bolaget.

En reaktion på ”Avknoppningar

Kommentarer inaktiverade.