Brottsoffer ska inte behöva processa för att få tilldömt skadestånd

Dagens situation för de som av domstol tilldömts ett skadestånd i samband med brott, är ovärdig ett modernt rättssamhälle. Det ålogger nämligen den skadelidande att själv driva in det av domstolen fastställda skadeståndet från den som utfört brottet. Det enda medel som står brottsoffret till buds är att kontakta kronofogden.  Om kronofogden inte hittar några pengar, så får brottsoffret inget skadestånd. Dessutom –  om brottsoffret inte orkar hantera kronofogdeärendet så läggs kravet ner. Det enda stöd som kronofogden erbjuder är att årsavgiften som fordringsägare kan efterskänkas.

Brottsoffermyndigheten gör inget så länge som det är ett ärende hos kronofogden, och när kronofogden väl givit upp så krävs av brottsoffret en ny byråkratisväng där skadeståndsanspråk ska motiveras och beskrivas. Utfallet är fortfarande ovisst, brottsoffermyndigheten gör egna tolkningar, drar av ”självrisker” etc.

Hela tiden krävs att brottsoffret orkar processa för att få sitt tilldömda skadestånd. Detta är naturligtvis helt orimligt!
Folkpartiet har länge arbetat för en lagändring för att avskaffa Brottsoffermyndighetens rätt att sänka ett av domstol utdömt och materiellt prövat skadestånd. Folkpartiet arbetar också för att staten genom Brottsoffermyndigheten ska utbetala skadeståndet till brottsoffret så snart domen vunnit laga kraft.

Moderaterna äger frågan i regeringen. Tyvärr så händer väldigt lite i denna fråga.

I en motion till Folkpartiet Stockholms stad så yrkar jag att Folkpartiet Stockholms stad ska uttala sitt stöd för Jan Ertsborns arbete i denna fråga, och ”skicka en hälsning” till våra regeringsledamöter att de bör driva på sina moderata kollegor så att ett förslag kommer till riksdagen under denna mandatperiod.