Skolan på rätt väg, nu är det dags att renovera Polisen

I ett nyhetsbrev av den 8 september 2009 berättar Jan Björklund om Alliansregeringens arbete för att rusta upp rättsväsendet. En huvudpoäng är att antalet poliser ökar, samt att man satsar ytterligare 4 tusen miljoner kronor på rättsväsendet.

Detta är förmodligen bra och på något sätt nödvändigt. Men, som just Jan har visat i sitt arbete med att renovera skolväsendet, så är det inte tvärsäkert att mer resurser till en misskött verksamhet leder till önskat resultat. Man måste uttrycka tydliga förväntningar på organsiationen också.

Det behövs en ny polispolitik, och på samma sätt som Folkpartiet med framgång reformerat skolväsendet bör Folkpartiet nu ta sig an polisväsendet. Den väl etablerade devisen ”Att ställa krav är att bry sig” passar sällsynt väl in i detta sammanhang.

Observera att det är en ny polispolitik som jag efterfrågar, inte hårdare straff eller liknande pseudoåtgärder.

Som ett första förslag till en ny polispolitik så föreslår jag att polisen ska få sig tilldelat ett målvärde för antalet uppklarade brott (inte att förväxla med antalet avslutade utredningar). Detta målvärde bör vara rimligt och absolut (tex 80% av alla brott ska vara uppklarade inom 12 månader efter anmälan), dock behövs under förbättringsarbetet troligen även ett relativt målvärde (antalet inom 12 månader efter anmälan uppklarade brott ska varje år förbättras med 25 ”procentenheter”).

När väl ambitionsnivån är definierad, så kommer debatten om hur detta ska realiseras. Mer resurser, andra kompetenser, ändrad organisation? Alla förslag kommer att brytas mot kravet på leverans, och förslagsställaren har då att visa hur just det förslaget bidrar till att nå målet.

Som vanligt tror jag att politiker vet mindre, och att de i verksamheten vet mer, om hur själva verksamheten ska ordnas. Men politikerna är uppdragsgivarna, och vi politiker har inte gjort vår hemläxa. Därför behövs en ny polispolitik.

I en motion till Folkpartiet Liberalerna Stockholms Stad har jag yrkat:

  • att Folkpartiet Stockholms Stad ska verka för att Polisen åsätts ett målvärde för antalet uppklarade brott.
  • att detta målvärde sätts till ett ambitiöst men realistiskt värde exempelvis att 80% av alla brott ska vara uppklarade inom 12 månader efter anmälan.
  • att som etappmål även relativa målvärden ansätts

Relaterade länkar SvD

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,

En reaktion på ”Skolan på rätt väg, nu är det dags att renovera Polisen

Kommentarer inaktiverade.