Grönt ljus för sprutbytesprogram i Stockholm

FP-Landstingsgruppen i Sthlm beslutade igår att förespråka ett sprutbytesprogram. Men sprutbytesprogrtammet är/var en av sju punkter i ett större narkotikarelaterat program. Punkterna i kortform:

  1. Förstärk och utveckla tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  2. Implementera socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av injektionsnarkomaner.
  3. Genomför den s.k. missbrukspolicyns redan beslutade förslag till målgruppsinriktade åtgärder
  4. Etablera en hög nivå för testning, rådgivning, vaccination och kontaktspårning.
  5. Utveckla programmen för läkemedelsassisterad substitutionsbehandling.
  6. Förstärk behandlingsinsatserna (bromsmediciner mm) för redan HIV- och hepatitsmittade injektionsnarkomaner.
  7. Starta och utvärdera en verksamhet med sprutbyten.