Tänk spårvagn – kör trådbuss

Trådbussar: Vad rätt du tänkt, men fel du gjort. Fast denna gång riktat till det motionerande vänsterpartiet som föreslår att trådbussar ska återinföras i innerstaden. (Motion 2008:39 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att återinföra trådbussar i Stockholms innerstad (förslag 9) LS 0812-1157)

Nätdrivna fordon är generellt “bättre” ur nästan alla aspekter i jämförelse med de fordon som bär sitt bränsle med sig. Det gäller även för bussar, dvs trådbussar är starkare, tystare, energisnålare än motsvarande trådlösa bussar.

Däremot är de inte lika flexibla som de trådlösa, vilket gör dem olämpliga i innerstaden.

Men det finns några samverkande faktorer som kan göra trådbussar attraktiva:

* Det finns en gammal tanke om att konvertera blåbussar till spårväg.
* Det finns nya tankar: “Tänk spårvagn – kör buss
* SL utreder en snabbusslinje mellan Värmdö och Täby.
* Vägverket är mycket positiva till trådbussar i Förbifart Stockholm. (Samrådssvar på Ekerö.)

Det finns goda motiv för att pröva trådbussar, men inte i innerstaden utan som ett försteg till snabbspårväg. De tyngre blåbusslinjerna borde på sikt kunna konverteras till tråddrift. I Rom lär det gå hybrid-trådbussar som kan gå längre sträckor på batteri, det borde borga för att man kan optimera tråddragningen till de platser och sträckor där det är bäst lämpat.

Förslag: Skicka ett uppdrag till SL att i samband med utredningarna kring snabbusslinjen Värmdö-Täby, också undersöka förutsättningarna för moderna trådbussar.

________________________________

Läs även andra bloggares åsikter om , ,