Elpriserna rusar, många vill ha planekonomi

När nu elpriserna rusar så är det många som nostalgiskt drömmer sig tillbaka till ‘förr’, med reglerad elmarknad och låga priser. Man argumenterar mot marknadsekonomi. Men utan marknadsekonomi så stannar utvecklingen.

All övergång från reglerad ekonomi till marknadsekonomi har visat sig vara svår. Det blev kaos i taxinäringen i Stockholm när taxi avreglerades. Men nu har den marknaden stabiliserat sig. Det är oligopol inom elmarknaden i Sverige. Den marknaden är ännu inte fungerande – det är bara säljarens marknad.

Men Folkpartiets svar är inte återinförande av planekonomi inom energiförsörjningen. Svaret är att få en fungerande marknad.

I kapitlet om vindkraft så skriver fp:s klimatkommision: …Det ger möjligheter för nya aktörer att ge sig in på energimarknaden, som enskilda, kooperativ och bostadsrättsföreningar. Den el-prisdämpande effekten för dessa aktörer kan bli betydande.

Vi ska inte önska oss att bli daddade av överheten. Vi ska bli kunniga och kritiska konsumenter. Först då får vi rimliga priser på elen.