Personval inom befintligt valsystem

Det är bra med nytänkare inom politiken, även när det gäller det rent organisatoriska.

Nya Listan i Vellinge‘  har visat hur man inom det befintliga valsystemet kan utveckla personvalsröstandet. Egna spränglistor med en (1) kandidat per valsedel.

Rösträkningen blir komplicerad, men valmyndighetens datorer är redan programmerade. Manual finns, se sid 13.

Det listiga är att om partiet får tillräckligt många röster för ett mandat, så får den kandidat som fått flest röster bemanna platsen. Inga 5%-spärrar alltså. Se valprotokollet *här*, bilaga 3.

En komplikation är att valmyndigheten inte kan utse några fullmäktigeersättare. Dvs om någon vill vara tillfälligt ledig så blir platsen tom. Däremot påverkar det inte partiets förmåga att bemanna nämnder eftersom partiet får nominera även de som inte är fullmäktigeledamöter.

Läs även andra bloggares åsikter om och att använda en spränglista.