Girige Juholt – berömvärde Berggren

Det finns mycket som skiljer mig från Juholt…

När jag för många, många år sedan (tio år innan jag blev fritidspolitiker) – som ensam pappa med småbarn på heltid – blev särbo med X, så sade jag upp mitt bostadsbidrag eftersom jag inte tyckte att jag borde ha det. Rent formellt så kunde jag ha fortsatt, våra bostäder låg flera mil isär och var varken gifta eller hade barn ihop. Men jag tyckte att ‘nu var vi ju två’, och då ska man väl inte ha bidrag.

Juholt tyckte tydligen tvärtom.