Liberala lever längre

Via tidningarna/tidskrifterna ExpoNY Daily News och American Journal of Public Health så läser jag en forskningsrapport som styrker tesen att hat förkortar livet – för den som hatar.

Forskningsrapportens avslutande slutsats är omtumlande: En växande mängd forskning tyder på att minskade fördomar kan förbättra hälsan.

Forskare från bland annat Columbia University fann att homofobiska attityder tenderar att leda till 2,5 år kortare livslängd än för de med mer liberal attityd. Särskilt tycks homofobi förknippas med ökad risk för hjärtrelaterade dödsorsaker.

Heterosexuals who reported higher levels of antigay prejudice had higher mortality risk than those who reported lower levels - - -  This result translates into a life expectancy difference of approximately 2.5 years between individuals with high versus low levels of antigay prejudice. Furthermore, in sensitivity analyses, antigay prejudice was specifically associated with increased risk of cardiovascular-related causes of death in fully adjusted models.

Läs rapporten *här*.