Förläng Gröna Linjen till Barkarby

Motion om sammankoppling av tunnelbanans blå och gröna linjer, inlämnad till FP Hässelby-Vällingby

Yrkande:
Fp Hässelby-Vällingby ska verka för att tunnelbanans Gröna Linje ska anslutas till den Blå Linjen vid dess snart utbyggda förlänging till Barkarby.

Bakgrund
Den här nyligen beslutats att bygga ut tunnelbanansBlå Linje till Barkarby, samt att avleda en del av Gröna Linjens kapacitet till Solna.

Detta ger nya förutsättningar för Gröna Linjens västerortsgren. Den nödvändiga kapacitetsförstärkningen kan inte göras utan investeringar i nya spår.

Denna spårinvestering kan göras på flera sätt och på olika platser. Men alla investeringar ‘mot city’ riskerar att bli förgävesinvesteringar så länge inte innerstadens problem med flaskhalsar löses.

Detta har redan konstaterats i ett antal utredningar, och därför drivs planeringsarbetet i Stockholms län mot att etablera fler ‘kärnor’. En kärna ska förstås som en centralort som lokalt kan konkurrera med Stockholms innerstad vad avser arbetsplatser, kommersiell och kulturell service.

Barkarby har pekats ut som en sådan kärna, och byggs nu ut med högskoleutbildningar, riksjärnvägshållplats, och ett stort antal bostäder och arbetsplatser. Samt en tunnelbaneanslutning till Blå Linjens Kistagren.

Om resandeströmmarna från Västerort till någon del skulle kunna vändas bort från city och mot denna nya kärna skulle det vara till gagn för alla resenärer, inte bara för oss i Vällingby och Hässelby. Jag föreslår därför att Gröna Linjen ska anslutas till Blå linjen i Barkarby.

Ett krav om anslutning till Barkarby skulle dessutom introducera ett radikalt nytänkande vad avser resandemönster. Idag utgår de flesta resonemang från att ‘alla vill till City’. Det är inte korrekt, och ett aktivt och modigt argumenterande från Fp Hässelby-Vällingby till förmån för en Barkarbyanslutning kan bidra mycket till en breddning av perspektiven.

Men argumentationen måste inte bara vara god, utan också uthållig och långsiktig, jämför gärna med kraven från Nacka på T-bana. Därför är det viktigt att det är Folkpartiet i Hässelby-Vällingby som driver frågan, inte bara enskilda medlemmar.

Hässelby i januari 2015
Leiph Berggren