Ideologitriangeln förklarad

  • En karta är alltid en förenkling av verkligheten, men den hjälper en att orientera sig
  • Denna karta visar de globalt huvudsakliga ideologierna
  • Inget parti är renlärigt, men de håller sig oftast inom en ideologisk huvudriktning

  • Det som förenar socialister och konservativa är tron på gruppidentiteter. Man talar om klass, kön, nationalitet, ras, tro etc. som viktiga parametrar för att beskriva en person.
  • Mot detta står liberalernas tro på individualitet, att det endast är de personliga egenskaperna som ska tillmätas betydelse.
  • Det som förenar socialister och liberaler är deras uppfattning om samhällelig solidaritet, att hela samhället har ett gemensamt ansvar för alla ‘svaga’.
  • Mot detta står de konservativas korporativism, att man först måste ta hand om ‘de egna’ innan hjälp kan spridas till fler.
  • Det som förenar liberaler och konservativa är tron på kapitalism, att det ekonomiska systemet ska bygga på avtal mellan fria parter, och att dessa avtal är bindande för parterna.
  • Mot detta står socialisternas tro på politisk ekonomi, att ekonomin ska styras genom politiska beslut och att dessa beslut kan omprövas