Manligt vs. kvinnligt i Gotlands regionfullmäktige

I helgen som var träffades Liberalerna Gotland och diskuterade politik. Bland mycket annat handlade det också om likheter och skillnader mellan de tre grundläggande politiska ideologierna socialism, konservatism och liberalism.

Det finns sådant som förenar, och det finns sådant som skiljer. Den största skillnaden mellan liberaler och de andra är hur man ser på grupperingar av människor:

Det som förenar socialister och konservativa är tron på gruppidentiteter. Man talar om klass, kön, nationalitet, ras, tro etc. som viktiga parametrar för att beskriva en person.

Mot detta står liberalernas tro på individualitet, att det endast är de personliga egenskaperna som ska tillmätas betydelse.

Samma helg bryter debatten om ‘manligt‘ och ‘kvinnligtbeteende i regionfullmäktige ut. Det är nästa som på beställning från Fårö, de ideologiska grundtonerna kunde inte ha varit tydligare. I ena ringhörnan står liberalen Eva Bofride och vägrar låta sig klassas utifrån påstådda gruppegenskaper. I den andra hörnan står de socialistiskt inspirerade och försvarar gruppepiteten.

Denna debatt är som ett skolboksexempel. De finns de som vill klistra på gruppegenskaper på människor. Och det finns liberaler som vill se människor som individer.

Publicerat på Gotlands Tidningars ledarsida 15 april 2016