Potential till förbättring finnes…

  • Trump, Putin, Orban, Erdogan och snart kanske Le Pen
  • Brexit, Syrien, Egypten
  • En statsminister som vill bli vän med wahabister
  • En migrationspolitik som signalerar ‘stanna i Syrien’

Ska man se det positivt, så finns det sannerligen potential till förbättringar.