Dags för ny upphandling

Dags för ny upphandling

Trångt på båten? Liberalernas gruppledare Johan Thomasson tog under Almedalsveckan från Almedalsscenen upp frågan om färjetrafiken och Trafikverkets ansvar för kapaciteten. Han refererade då till att det under midsommarveckan var fullt för bilar fyra dygn i rad och att det är statens ansvar.

Vissa riktade då kritiken mot Destination Gotland (DG) och deras planering. Situationen de senaste veckorna visar dock att deras kapacitet inte räcker till.

DG är duktiga på att köra båtarna. Väl ombord har vi passagerare inte mycket att klaga på. Maten är god och jag imponeras av hur köket klarar att betjäna en fullastad sommartur. Färska blommor på toaletterna är trevligt. Men det är inte alla som kommer ombord.

Färjorna är vår ‘landsväg’. Allt som händer här är beroende av att färjorna fungerar. DG gör sitt men det är staten som har det yttersta ansvaret. Vår landsväg är alldeles för ofta fullbokad, och staten smiter från sitt ansvar. När kapaciteten inte räcker till på landbaserade vägar så gör staten genom Trafikverket upp en plan för när kapaciteten ska byggas ut. Så inte för vår förbindelse, den betraktas som olönsam kollektivtrafik och kapacitetsproblem lämnas till operatörens godtycke.

Alla kan inse vad det betyder för företagande och tillväxt om det inte finns en fungerande förbindelse. Det finns olika uppgifter om hur mycket Gotlands näringsliv har förlorat på dagens situation, men trovärdiga beräkningar pekar på att det rör sig om många miljarder.

Både det nuvarande och det nya avtalet mellan staten och DG gör att DG rimligen får båtarna betalda fullt ut. Det säger sig självt att det blir närmast omöjligt att konkurrera med en sådan aktör. Statliga båtar i nästa upphandling borde vara en självklarhet. Men redan nu bör Region Gotland begära att Trafikverket gör en tilläggsupphandling för att öka kapaciteten under de viktiga sommarmånaderna.

Publicerat på Gotlänningens (GT) ledarsida 9 augusti 2017