‘Ingen riktig mor’

Handel med människor förbjöds i Sverige år 1845. Drivande kraft var Erik Gustaf Geijers liberala idéer.  Det förefaller som om Liberalernas partistyrelse nu vill öppna för en ändring av detta.

I en motion till landsmötet 2017 (J15) har jag föreslagit att Liberalerna ska stå fast vid att en mor aldrig ska kunna forceras att adoptera bort sitt barn, oavsett eventuella kontrakt om surrogatmödraskap. (Surrogatmödraskap handlar om adoption.) Partistyrelsen föreslår att motionen avslås.

Det finns idag inga lagliga hinder för en kvinna att hjälpa ett barnlöst par att få ett barn. De vanliga adoptionslagarna står inte i vägen. Det är bra. Modern har dock alltid rätt att ändra sig och behålla sitt nyfödda barn. Det är också bra.

Men detta vill förespråkarna för en ny lag ändra på. Ett barn blir en handelsvara vars ’tillhörighet’ regleras i kontrakt.

Dagens adoptionslagar ger modern en rätt att efter förlossningen få en rimlig betänketid innan adoptionen fastställs. Jag tycker det är bra och ville att Liberalerna skulle uttala sitt stöd för denna del av lagen.  (Föräldrabalken, 4 kap §5a)

Partistyrelsen håller inte med. De menar att en kvinna som blir gravid genom äggdonation inte är en riktig mor. Man skriver att hon ‘är gravid med någon annans barn’ (sid 356). “Gravid med någon annans barn’ – vad innebär det? Får abort göras? Ska moderskapet utredas? För mig är det en människosyn som känns helt absurd.

Med partistyrelsens linje blir barn en handelsvara. Det är inte bra. Det är hur dåligt som helst.