Om de ’räddade’ skolorna

”Vad var det vi sa?” – Nej, så bör man inte säga, det är ofint. Men som aktiv i det enda parti som även formellt markerat mot beslutet att satsa på byggnader i stället för elever, så är det svårt att hålla igen. Det handlar förstås om skolutredningen, där majoriteten kastade professionens synpunkter i papperskorgen. Man valde kortsiktig populism i stället för att fokusera på hur skolan ska kunna ge god utbildning till alla elever efter deras förutsättningar.

Liberalerna Gotland protesterade mot detta. Inte bara i de olika sammanträdesrummen, utan även så tungt som det bara går i politiska sammanhang – en partimotion lämnades till Regionfullmäktige med konkreta och tydliga förutsättningar för den framtida skolorganisationen. Ur motionen: ”För [Liberalerna Gotland] är det därför mycket viktigt att skolorna på Gotland måste ha förmåga att leverera god undervisning och ge det stöd som behövs till samtliga barn och elever.”

Föräldrar och de som arbetar i skolan vill ha stabila förutsättningar, man vill vara säker på hur det kommer att fungera framöver. Gotlands Tidningar skriver just nu om den ”generella osäkerheten” kring skolan, och det är detta som Liberalernas motion vill motverka.

Liberalerna tror på att utbildad och legitimerad personal vet vad den gör. Inga politiker går in och beslutar om detaljer i vårdarbete. På samma sätt vill Liberalerna Gotland att politiken ska visa förtroende för det kvalificerade arbete som skolpersonalen utför. Därför föreslås att minst två kommunala skolområden ska bli mer självständiga gentemot politikerna. Rektorerna och den övriga personalen ska få samma frihet som man har inom friskolorna, men utan privatisering. Målet på sikt är att samtliga skolor ska ha samma armlängds avstånd till politikerna.

Men även övriga skolor måste få stabila förutsättningar. Tydliga riktlinjer ges för hur skolor med vikande elevunderlag ska hanteras. Och när det blir orimligt att lägga ner en skola, t.ex. alldeles för långa restider, så beskrivs vilka resurser som måste tillföras.

Det finns en myt om att alla gotländska skolor är bra, att de ger goda förutsättningar för samtliga elever att utvecklas efter sin förmåga. Det är tyvärr inte sant. Exempelvis är barn- och elevhälsan eftersatt på många platser. Risken är uppenbar att barn far illa – ingen finns att se deras behov. Stärkt elevhälsa står därför allra högst upp bland Liberalernas yrkanden. Även pedagogikens kvalitet varierar. Yrkande två är att samtliga skolor ha en organisation som säkrar lärarnas möjlighet till fortbildning. För de minsta skolorna måste detta stärkas än mer, därför ska de garanteras heltidstjänster i de stödjande funktionerna.

Liberalerna Gotland pekar med hela handen – men pekar på kvalitet, kunskap och lärande. Tyvärr är man bland partierna ensam i det på Gotland.

Publicerat på Gotlänningens (GT) ledarsida den 10 juni 2021