Reflektion över ett möte i Bottarve

Jag deltog som åhörare i ett möte arrangerat av Hoburgs Hembygdsförening, där Anna Hrdlicka förtjänstfullt representerade Liberalerna Gotland. Utöver Anna så deltog Thomas Karlström (s), Tomas Rådkvist (mp) och Johan Malmros (c). Ledande företrädare för föreningen var Jan Thiele som ledde diskussionen, och Harald Stjerne vice ordförande i föreningen.

Hoburgs Hembygdsförening ville på mötet presentera en kartläggning av markägarnas folkbokföringsadresser, och diskutera vad detta kunde innebära för jordbruket och självförsörjning på södra Gotland. Enligt en beskrivning så har man markerat fastigheter ägda av personer folkbokförda på Gotland med grön färg, är ägaren folkbokförd på fastlandet så blev det röd färg. Kyrkans mark markerade också, med gul färg.

Anna Hrdlicka inledde diskussionsdelen med att fråga vilka jordbruksrelaterade problem som kunde gestaltas med hjälp av kartan. Ingen av studiecirkelföreträdarna kunde besvara frågan. Kartstudiecirkeln skulle enligt uppgift fortsätta att arbeta, och Anna menade att en kartläggning av hur mark klassad som jordbruksmark verkligen användes, skulle vara av intresse.

Genom publikinlägg och frågor vreds därefter samtalet till att kritisera Länsstyrelsens tillämpning av jordförvärvslagen. Flera debattörer menade med hänvisning till ett (1) exempel att det var väl känt att just fastlandsägda jordbruksfastigheter lämnades för fäfot, och att det visade att Länsstyrelsen inte skötte sin uppgift.

(Under debatten ’informerades’ också om att jordbruksföretagare inte kan få hypotekslån på arrenderad mark.)

REFLEKTION

Debatten saknade en moderator, framförallt en av de ledande företrädare var mycket hätsk i sina kommentarer både mot ‘fastlänningar’ och de närvarande politikerna. Exempelvis försökte centerpartiets Johan Malmros starta en diskussion kring ett samhällsbygge som kunde stärka de lokalboende. Men detta avfärdades som en flykt från ämnet. Markägarens bostadsadress var huvudfrågan. Med enstaka undantag föreföll detta vara en åsikt som delades av de övriga närvarande.

Detta var ett havererat möte. De lokalpolitiska företrädarna, framförallt Mp + C + L, försökte få debatten att handla om vad som var politiskt möjligt och rimligt, men möttes av hån och förklenande omdömen. Majoriteten av mötesdeltagarna hade en ‘färdig lösning’ och önskade en entydig acceptans av denna lösning. Att inte bejaka denna lösning tolkades som elitens förakt för folket.

Detta är ett problem. Vi som är lokalpolitiskt intresserade blir allt färre, och med stämningarna från möten som dessa lär vi inte bli fler. För att bli fler, vilket är nödvändigt om inte demokratin ska haverera, behöver vi lära oss att möta debatter där orimligt förenklade lösningar presenteras. Frågan är hur detta kan göras, utan att samtidigt göra problemlösningen så komplex att den skrämmer bort de som skulle kunna ha varit intresserade av politiskt arbete. Jag har just nu inget svar.

Publicerat på Gotlänningens (GT) ledarsida 11 augusti 2023

3 reaktioner på ”Reflektion över ett möte i Bottarve

 1. Genmäle från Hoburgens hembygdsförening, publicerad 20 augusti 2023 på Gotlänningens (GT) ledarsida

  Leiph Berggren (L) skriver på ledarsidan (12/8) om sin upplevelse av ett möte på Storsudret, arrangerat av Hoburgs hembygdsförening. Berggren anser sig tillhöra en krympande skara lokalpolitiskt intresserade och menar att andra, inte de aktiva politikerna, bör lära sig hantera debatterna bättre. Annars krymper skaran politiskt aktiva ytterligare.

  Mötet har redovisats i denna tidning (9/8) och därefter har både Eva Bofride (på ledarplats) och mötesdeltagaren Johan Malmros (C) kommenterat de relevanta frågorna som diskuterades. Mötet kan således inte ha havererat så fullständigt som Berggren påstår.

  Men, mötet blev inte bra, det ska erkännas och politikerna är inte utan skuld. Hembygdsföreningen var uppenbart otydlig med att mötet var en uppföljning av ett motsvarande möte inför valet 2022, där politikerna saknade kunskap om förvärv av jordbruksmark. Ortsbefolkningen har sedan dess, med stor entusiasm och uppslutning, arbetat med ägarförhållande av jordbruksmark för att lära mer om nuläget. Mötet var tänkt som dialog med lokalpolitiker inför det fortsatta arbetet med att öka kunskapen om vad som sker.

  När Liberalernas Anna Hrdlicka, redan under inledningen, flikade in en fråga om vilka frågor studiecirkeln ansåg sig besvara tog hon kontroll över mötets fortsättning. Skickligt gjort, men inget hembygdsföreningen var beredd på. Med hennes inspel förändrades mötet från information till politisk debatt där ortsborna förväntades förklara varför man skaffade sig kunskap genom att på en karta markera vad som ägs av gotlänningar respektive fastlandsskrivna.

  Politikerna ansåg att kartan resulterade i en uppdelning i ”vi och dom”. Detta ”vi och dom” får stå för politikernas tolkning, det har inte med kartorna att göra.

  Berggren påstår att mötesdeltagarna hade färdiga lösningar när de i själva verket ville diskutera sina vardagsfrågor. I höst fortsätter studiecirkeln med frågeställningar om hur man kan möta gentrifieringen, värdet av lokalproducerad mat i tider där industrialiserad köttproduktion och långa transporter ses som problematiska samt värdet i att bevara en levande landsbygd och hur det kan samverka med turismen. Vardagsfrågor för oss som bor här men frågor som tydligen saknar intresse för politikerna i Visby.

  Av Berggrens text förstår vi att när vi samlas och diskuterar vardagen i syfte att förstå vad som sker är det inte politik. Riktiga lokalpolitiker, sådana som Berggren, möter hellre väljare i debatter än i samtal. Att Berggren inte har svar på frågan varför de politiska partierna tappar medlemmar är kanske inte så konstigt ändå.

  Hoburgens hembygdsförening
  genom Gunnel Åkerblom, ordförande

 2. Replik på genmäle, publicerad på Gotlänningens (GT) ledarsida 21 augusti 2023

  Styrelsen i Hoburgs hembygdsförening skriver replik på min reflektion över ett möte vid Bottarve. Jag tillskrivs en del åsikter som jag inte känner igen. Men de åsikter jag verkligen har uttryckt, de står jag för.

  * Det är en orimlig förenkling att skapa en konflikt mellan “fastlänningar” och gotlänningar. En arrendator får inte lån lättare bara för att markägaren bor i Visby.
  * Det ligger ett ansvar på alla som är lokalpolitiskt intresserade, och här inkluderar jag alla oss fritidspolitiker, att försöka undvika att möten misslyckas. Vi måste bli bättre på det.

  Goda dialoger är vad vi alla behöver. Så när/om det kommer en ny inbjudan från Hoburgs hembygdsförening så kommer Liberalerna Gotland att svara positivt.

Kommentarer inaktiverade.