Sverige ska med svensk lag byggas

”USA: Svenska åklagare kommer inte tillåtas att förhöra två amerikanska soldater”

USA och Sverige ska skriva ett samarbetsavtal avseende tillgång till svenska militärbaser, troligen även på Gotland. Det är bra, och en rimlig förberedelse inför NATO-inträdet. Om vi (Sverige) solidariskt ska kunna stötta ett av Ryssland angripet grannland måste det finnas material tillgängligt, och soldaterna måste vara tränade i att nyttja materialet. Det gäller för såväl svenska som utländska soldater, inklusive de från USA. Nu sägs det att förhandlingarna kring Defense Cooperation Agreement (DCA) är slutförda. Avtalet ska utgöra ett ramverk för det fortsatta försvarssamarbetet genom att reglera de juridiska förutsättningarna för amerikanska styrkors närvaro i Sverige.

Dagens Nyheter skriver: ”Avtalet […] blir offentligt när det undertecknats av den svenska och amerikanska regeringen. Det väntas ske före årsskiftet. […] USA:s militärer kommer att lyda under amerikansk lag när de är här.”

Detta är problematiskt, det handlar inte bara om att körkort från USA ska vara giltiga här. Vi har en justitieminister som börjat införa lagar som ger staten rätt att utan brottsmisstanke genomföra hemlig rumsavlyssning, husrannsakan och kollektiva tvångsåtgärder. Svenska medborgare ska alltså utsättas för tvångsmedel utan brottsmisstanke, men USA-soldater ska inte kunna förhöras av svenska åklagare om de verkligen misstänks för brott.

Rubriken överst är hittepå, den riktiga rubriken var att ”USA meddelade [att värdlandets] åklagare kommer tillåtas att förhöra två amerikanska soldater.” Åklagarna kunde alltså inte förhöra de brottsmisstänkta utan att USA först i nåder hade godkänt detta.

Fallet i rubriken ovan avslutades med att USA ambassadör i landet förklarade de misstänkta skulle flygas till USA för att ställas inför militärdomstol. Värdlandets parlamentariker hade krävt att de skulle ställas inför rätta lokalt, men det beviljades inte. Endast förhör godkändes.

Precis som med lagförslagen om en långtgående övervakningsstat riktade mot svenskar, så förutsätter förslaget till DCA att det finns en anständig regim i USA. Det är inte givet. USA vägrar redan idag att dess soldater prövas i internationell domstol för krigsbrott. Den som gör en webbsökning ser att det inte har varit oproblematiskt med denna soldat-immunitet i andra länder. Framförallt är det länder i sydasien som har drabbats när soldater har misstänkts för våldtäkt och dödskörningar. Det senaste klippet jag hittade var från september i år när soldater misstänktes för narkotikasmuggling.

Jag har inget principiellt mot soldater från USA. Men med ett moderat-parti som driver andra integrationsfrågor in absurdum är flatheten mot USA ett tråkigt eko från 60-talets gamla Högerparti.

Det duger inte. I Sverige ska svenska lagar gälla.

Publicerat på Gotlänningens (GT) ledarsida den 5 november 2023