Kommentarer och diskussion

Kommentarsfunktionen är flyttad. Klicka på rubriken för det aktuella inlägget, och hitta kommentarsfunktionen längst ner på sidan. /Leiph

40 reaktioner på ”Kommentarer och diskussion

 1. När det gäller bidrag till aktiviteter för friska och vuxna så är vi princip överens. Sådana aktiviteter bör stå på egna ben. Även när det gäller barns fritidsaktiviteter så är vi nog överens.

  Men det jag funderar över är det svaga stödet för den grundläggande yttrandefriheten. Varför upprörs så få när staten klampar in på detta område. Det känns lite som liknelsen med den kokta grodan. “Bodströmsamhället är väl inte så farligt, jag har inget att dölja”. Kolla gärna på trendgrafen på knuff.se: “OS-guld” har lika många inlägg per dag, de senaste 60 dagarna, som “yttrandefrihet” hade toppdagen.

  Och eftersom (s) använder den politiska makten till att omvandla samhället i en korporativistisk riktning, så menar jag att vi behöver en politik för att vrida tillbaka det.

  På samma sätt som den liberala rättspolitiken bör sträva till att skapa balans mellan starka grupperingar och den enskilde individen, så bör kulturpolitiken sträva efter att skapa balans mellan individen och de röststarka grupperingarna. Den starkaste “grupperingen” är staten, med sin rätt att utöva våld.

  I något enstaka fall kanske det innebär att man ska balansera med hjälp av någon “viktande” lag. Men i huvudsak ska kulturpolitikens mål vara att göra många medvetna om, och vana att utnyttja, yttrande- och tryckfriheten. (Lite grann som Peter Gabriel sade: Man kan blåsa ut ett ljus, men inte en brasa. När det väl tagit sig, så gör vinden brasan högre.)

 2. Angående “Kulturpolitik och yttrandefrihet”.

  Jag har själv spelat amatörteater under många år. Enligt min uppfattning medför kulturstöd en snedvridning av konkurrensen inom kultursektorn. Den som exempelvis bedriver teaterverksamhet men inte får kulturstöd tvingas tävla om publiken mot konkurrerande föreställningar som får en stor del av sina kostnader subventionerade med skattemedel. Detta anser jag vara djupt orättvist!

  I grunden är stöd till kultur och vuxenidrott illa använda skattepengar som istället medborgarna borde förfoga över själva. Vuxna människor bör anses själva kunna avgöra vilken typ av kulturyttringar (eller kanske istället en något större bostad) de vill lägga sina pengar på.

  När det gäller barn och ungdomar är situationen en annan. Eftersom barn inte kan välja sina föräldrar uppstår problem för det barn som vill ägna sig åt kultur eller idrott men inte har föräldrar som kan/vill betala. Därför vore det klokt att införa ett system med Fritidspeng, checkar som barn och ungdomar kan använda för att utöva/ta del av den kultur eller idrott som de själva föredrar. Själva verksamheterna bör som jag ser det inte få något samhällsstöd utöver fritidspengen från de unga.

  Liberala hälsningar,

  Christian Löwendahl

 3. “Måttfull islam är den enda kraft som skulle kunna tygla fanatisk islam.”

  Frågan är hur många måttfulla muslimer det finns. Det verkar vara fler som demonstrerar mot “kränkningar” av islam än för demokrati och yttrandefrihet

 4. Men så är det väl alltid? Gaphalsarna drar ut på gatan, de sansade är just – sansade.

  Jämför med något på hemmaplan: Osynliga Partiet, Reclaim the streets, AFA och allt vad de nu kallar sig, syns ju på gatorna titt som oftast. När såg du m+fp+c+kd demonstrera senast? Vi är ju på jobbet!

  Därav min sista uppmaning om att köpa vin. De sansade är också oftast de strävsamma, som vi stöttar genom att fri-handla deras produkter.

  /Leiph

 5. 1 maj drar stora skaror, även demonstrationen mot irakkriget. I väst verkar de moderata vara flest

 6. Ursäkta sent svar. Jag for till Gotland på kort-semester. (Kan rekommenderas.)

  Det blir ett ganska långt svar:

  Du har en poäng där, i liknelsen med 1 maj-tågen. Jag har jämfört den svenska socialdemokratins infytande över idédebatten, med islams inflytande i de arabiska länderna. (Framförallt i några kommentarsdebatter hos LouiseP.)

  * Båda rörelserna kan ganska lätt mobilisera stora massor på gatorna.
  * Båda rörelserna har (för s: fram till nu) ett problemformuleringsmonopol.
  * Båda rörelserna baseras på urkunder som kan läsas ganska hårt.
  * Det är inte de centralt dirigerade demonstrationerna som blir våldsamma.
  * Båda rörelserna spelar på anti-USA-strängen när de vill mobilisera.

  Men det vi ser i media är de våldsamma upploppen. Jämför EU-toppmötet 2001. En liten grupp ligister skapar mediebilden. Det fanns samtidigt stora skaror av lugna vänsteranhängare som också demonstrerade, men de massorna är idag närmast bortglömda i debatten. (Jag håller dock inte med dem i sak, bör kanske påpekas.)

  Vad den “lugna vänstern” dock missade, var att hålla borta de våldsamma från sina demonstrationer. De tillät dem att gå med. Det tar tid för de sansade att vakna, och inse att de måste markera mot extremisterna.

  Samtidigt har du nog rätt i att de sansade är fler, relativt sätt, här i väst. Det är nog en frukt av att vi lever i ett liberalt demokratiskt samhälle. Människor under förtryck blir passiva eller desperata.

  /Leiph

 7. Hejsan. Kloka tankar kring Citybanan. Dessvärre kallar du projektet för Citytunneln. Citytunneln byggs i Malmö och bygget har varit igång sedan 1,5 år. Rikspolitiker kanske borde studera ändamålen med Citytunneln i Malmö och komma på bättre tankar. Även om det är stora skillnader mellan projektena så är huvudsyftet i båda fallen att öka kapaciteten och göra det lättare för människor att pendla.

  När Citytunnelförbindelsen under Malmö är klar 2011 förvandlas Malmö C till en station med genomgående trafik. Kapaciteten ökar avsevärt och fler pendeltåg (Pågatåg) kan sättas in och många fler orter i Skåne kommer att anslutas till Pågatågsnätet. Två nya stationer byggs dessutom i Malmö så pendlandet i Malmö och Skåne kommer att underlättas avsevärt.

  Läs gärna mer på http://www.citytunneln.com

  Örjan Bergh
  Citytunneln

 8. Hej. Jag såg din uträkning ang telefonkatalogens energiförbrukning. Jag tror att du räknat fel med enheterna så att det egentligen ska vara 10 kWh istället för 0,01 kWh:

  1% av 2 TWh är 20 GWh, vilket är lika med 20 miljoner kWh. Om man delar detta med 5,5 miljoner kataloger blir det ca 4 kWh. Det är alltså 1000 gånger mer än 4 Wh som du angett. Istället för 0,01 kWh blir det alltså 10 kWh, dvs betydligt mer än internet.

  Eller…?

  MVH

  TorBjörn Nilsson

 9. Hej Torbjörn. (Du hamnade i spam-filtret, därav mitt lite sena svar.)

  Du har rätt. Jag hade angett fel exponent i min formel, 9 istf 12.

  Tack för korrigeringen.

  /Leiph

 10. Ang: FRA-lagen:

  “En sådan lag som den föreslagna FRA-lagen anses alltid vara ett svårt brott mot europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Mötesdeltagarna var närmast helt eniga om att begära att lagförslaget stoppas.”

  Varför är det totalt tyst och “locket på” angående detta på Folkpartiet-Sthlms hemsida?

  Det här är så viktigt att ni för fram att det inte räcker med en enstaka blogg.

  Att ert moderparti i riksdagen är påväg att rösta för ett lagförslag som kommer innebära brott mot europakonventionen samt långtgående kränkning av medborgarnas rättigheter (brevhemlighet och övervakning) är lite för stort för att endast nämnas i ett litet blogginlägg, håller du inte med?

 11. Ang: FP-Stockholm: Stoppa FRA-lagen

  Jättebra initiativ. Avlyssning skall man bara syssla med mot misstänkta brottslingar, inte vanligt folk. Allt annat skulle på sikt vara förödande för idédebatten som i grunden är vad som utvecklar demokratin. Tack till er folkpartister i Stockholm som höjde sin röst i denna fråga, tack.

  Men vidare så misstänker jag att ni inte är riktigt klara över vilken maskburk ni riskerar dyka ned i beträffande någon sorts förbud mot “smygfilmning”. Jag drar mig till minnes några långa diskussioner på Johan Linanders blogg (Centerns rättspolitiske talesman). Först å främst riskerar utformningen att bli en morallag där det inte handlar om rättvisa, utan snarare ett sätt för lagstiftaren att missriktat trycka sin moral i halsen på medborgaren. Idag gäller att det man är tillåten att se på allmän plats, får man också dokumentera. Distinktionen mellan dokumenterande och publicerande är oerhört central i detta. Det är publicerandet som regleras, inte dokumenterandet. Vad gäller publicerandet så är det tämligen väl reglerat redan idag, även om det kanske kan finnas detaljer som kan behöva justeras vad beträffar den avbildades integritet. Vi har också lagar kring ofredande som kan vara tillämpara i vissa situationer.

  Jag råder er att läsa igenom kommentarerna till Johan Linander på precis detta ämne, några av dem är mycket insiktsfulla, det kan bespara er folkpartister rätt mycket besvär, kommentarstråden visar med all önskvärd tydlighet vilken pandoras ask detta är:
  http://johanlinander.se/blog/2006/07/27/smygfotografering-pa-stranden/

  Fotografera i smyg är någonting som alla, ja alla, gör från och till, tänk bara på alla mobiltelefoner. Hur många tror ni är medvetna om att de blir fotograferade när en mobiltelefon tar en bild på stan? Ytterst få eller hur. Då hamnar genast diskussionen ned på att en viss typ av dokumentation inte får göras, men redan här märker ni kanske att det blir lite “slippery slope” genom mitt ordval – Att visst dokumenterande på allmän plats inte skulle få göras.. Det är här det lätt blir en moralfråga istället för en fråga om rätt och fel. Man har vänt upp och ned på saker o ting om man tror att lagen definierar moraliskt handlande eller rätt och fel. Lagar är – i bästa fall – ett försök från lagstiftaren stt skapa rättvisa.

  Ni kanske tycker att jag tjatar om “allmän plats”, men det gör jag av en mycket god anledning, och det är att på alla andra platser så gäller inte denna frihet. Jag är fullt fri att utfärda fotoförbud i mitt hem, likväl som jag är fri att hindra folk med gröna skor att komma innanför min dörr. Samma sak gäller i stora drag en affärsidkare inom dennes lokaler. Så snälla, tänk efter. Om det är konsekvenser av publicering ni vill komma åt, koncentrera er då på detta, inte dokumenterandet. För annars riskerar vi att göra bärande av en kamera till “risky business” som dessutom kräver utökade befogenheter av Polisen beträffande intrång i den privata sfären och beslagtagande av privat egendom. Idag har inte en polis rätt att se vilka bilder ni tagit, eller rätt att beslagta film och framkalla denna om ni fotograferar analogt. Man öppnar också upp för efterhandskonstruktioner där den avbildade bara påstår att fotograferingen skedde i smyg. Framförallt i skilsmässoaffärer kan jag tänka mig en del mycket obehagliga konsekvenser av ett fotoförbud, som rent juridiskt nog kan bli en mardröm av godtycke där ord står mot ord och trovärdigheter börjar vägas.

  Återigen, är det konsekvenser av publicering ni oroar er för, koncentrera er då på lagarna som reglerar publicering, inte något annat som kan få långt vidare konsekvenser.

  Tll sist. Fotografen Mikael Pertmann har skrivit ett läsvärt dokument om vad man får fotografera, det är väl värd läsning för den som funderar i dessa frågor:
  http://www.fotosidan.se/cldoc/1746.htm

 12. Rikard: Det kommer nog att bli lite liv om detta ställningstagande, och förhoppningsvis så kommer det också att stå på den officiella webbplatsen. Men mötet hölls i går kväll, och det kommer nog inte upp något på fp-webben förrän protokollet är färdigjusterat om någon vecka eller så.

  steelneck: Jag kanske var väl summarisk i mitt referat om smygfilmning. Det vi diskuterade i detalj var ett rättsfall där hyresvärden hade monterat in en kamera i hyresgästens badrum utan hyresgästens kännedom – förstås. Det visade sig under pågående rättegång att det inte var olagligt att göra så, under förutsättning av att det gjorde innan kontraktet skrevs.

 13. Ang. FRA:

  Förra året fattades samma beslut av C i Stockholm. Dessvärre ignorerades detta av riksdagsledamöterna. Det var ju bara Fredrick Federley som lade ner sin röst.

  Kunde det inte vara en tanke i år att C och FP i Stockholm gör en gemensam markering? Ordförande för C i Stockholm är som bekant Per Ankersjö.

 14. Johan T: En bra idé.

  Ett gemensamt, eller åtminstone ett samtidigt uppvaktande borde ge
  ett gemensamt, eller åtminstone ett samtidigt uppvaknande.

 15. Smygfilmandet. Linander tog också upp precis det fallet på sin blogg. Men tänk så här istället: att värden inte hade satt en kamera i hålet och istället tjyvkikat med ögonen, ja kanske tom. tagit betalt av sina gelikar som stått på kö för att också kika, å förmodligen samtidigt sysslat med något knappt uttalbart.. Liknande saker kan man tänka sig där någon har en stjärnkikare, som inte riktas mot himlen.. En lag om smygfilmning hjälper inte här, ett slag i luften som kan få andra tämligen oönskade effekter (t ex. efterhandskonstruktioner där ord står mot ord). Vad det kokar ned till är själva intrånget i privatlivet, det är detta man måste koncentrera sig på och inte med vilken teknik det för tillfället råkar ske med.

  Visst, om äcklet har fotograferat (eller filmat, vilket är samma sak) är ju något som gör intrånget än värre, i synnerhet då om bilderna sprids. Men det gör ju å andra sidan att rätten får ytterligare åtalspunkter utöver kränkningen av privatlivet. Det viktiga är ju inte själva brottsrubriceringen, vilket namn man sätter på eländet. Det viktiga är att det går att åtala och bestraffa illgärningen som offret blev drabbad av, och i detta fall är det en kränkning av det privata, och dessutom kanske med ytterligare åtalspunkter beträffande spridningen om intrånget dokumenterades av gärningsmannen själv.

 16. Just det. Vi är nog överens alla tre (du, jag och den som ställde förslaget på mötet). Det är intrånget i sig som ska olaglig-göras, inte tekniken för själva intrånget.

  Jag minns inte själva yrkandet i detalj, men jag ska försöka hitta det och bringa lite klarhet i vad det var som vi egentligen beslutade att såss för. Du kan ha rätt i din misstanke om att vi fokuserade för mycket på tekniken.

 17. Ang. “FRA och rent mjöl i påsen”

  Problemet med “rent mjöl” är att det aldrig är du själv som bestämmer vad som är “rent”, utan någon annan. Fragment av information som samlas in och sammanställs kan ge en missvisande bild. Något till synes oskyldigt kan tolkas som skumt (se Rick Falkvinges exempel nedan).

  Det är inte heller du som enskild som ska behöva motivera varför du vill ha ditt privatliv i fred. Det är en mänsklig rättighet. Det är staten som måste motivera varför den vill göra intrång i den privata sfären.

  Här har du tre bra länkar i ämnet:

  http://rickfalkvinge.se/2008/04/24/den-som-inte-har-nagot-att-dolja/
  http://parstrom.wordpress.com/2008/01/01/rent-mjol-i-pasen/
  http://parstrom.wordpress.com/2008/05/19/dar-rok-rent-mjol-i-pasen-argumentet-all-varldens-vag/

 18. FRA:

  Hoppas du läste vad Christian Engström skrev om förra veckan på sin blogg. Han rekommenderar ju att ni och C i Stockholm ska göra allvar av ert förslag om att stoppa signalspaningslagen.

  Du vill tydligen inte ha några länkar i kommentarerna så jag avstår, men Christians bloggposter publicerades 25 och 27 maj.

 19. Först ber jag om ursäkt för sen moderering. Det blir ca 50st automatiskt genererade, länkande, kommentarer per dag, så jag uppmärksammade inte att det fanns seriösa kommentarer bland dem.

  FRA:
  Christian (och Tobias): Ja, i teorin så är idén fullt genomförbar. Men det förutsätter att de enskilda riksdagsledamöterna _av_medlemmarna_ uppfattas som fria att rösta efter egen åsikt. Det är inte troligt att så är fallet i detta ärende. Lite troligare är att man (medlemmarna) slår mot partiledningen, eftersom det var den som piskade in riksdagsledmöterna denna fålla. Lars Leijonborg föll internt på övergångsreglerna, det var bara en fråga om när han skulle tvingas avgå. Att tvinga bort honom under alliansbildande och valkampanj var inte lämpligt, men vid första möjliga tillfälle efter valet så fick han gå. (Jan B lär inte falla, men kanske en partisekreterare eller så.)

  Däremot tror/hoppas jag på det motsatta; att de riksdagsledamöter som vågar bryta gruppledningens påbud ska premieras av medlemmar och väljare. Se tex på Birgitta Ohlsson, som vid flera tillfällen trotsat påbjuden partilinje – hon har det enskilt starkaste mandatet av ledamöter från Stockholmsområdet.

  Lasse E: Det mullvadas för fullt just nu. Jag tror inte att “FRA-vännerna” är oroliga än, men de har börjat förstå att frågan inte bara kommer att kunna smygas förbi i sommarvärmen. Jag har tex blivit uppringd av en reporter på ett riks-media som gjorde research på vad som händer inom Folkpartiet.

 20. Hur många riksdagsledamöter känner till att de mail, samtal etc som FRA kommer att inhämta till Lovön dessutom kommer delges till FRA:s internationella samarbetspartners, tex i USA?!
  Andra nationers signalspaningsorganisationer kommer att få möjlighet att lyssna på vår trafik. Detta bara för att FRA ingår i den sk klubben, och vill gärna vara kvar i den!

 21. FRA:

  Glädjande att alltfler förbund säger NEJ. Men nu börjar det bli riktigt bråttom. Klartecken från Försvarsutskottet idag.

 22. Har det någon betydelse? Det är förstås jättebra att fler säger nej men vem lyssnar på förbunden?

  Jag hoppas ni inser att många av de som ägnar sin fritid åt att argumentera på bloggar och via insändare och mail till tidningar och ledamöter också är folk som röstat på alliansen.

  Och jag skulle inte tro att de kommer göra det igen om det här går igenom. Och varför skulle de?

  Maken till grogrund för politikerförakt har sällan skådats i detta land. Och det lär straffa sig, vilket inte är bra vare sig för alliansen eller demokratin som sådan.

  Märkligt att man gräver sin egen grav på det här viset i stället för att lyssna till sin övertygelse, våga trotsa Partiet och bli en folkhjälte.

  Försök få dem att förstå att den här gången står så mycket på spel som kommer vara svårt att göra ogjort, att de för jisse namn får sluta vara karriärister och börja tjäna sina uppdragsgivare om så bara för den här gången!

 23. FRA:
  Ang. Fp-Kalmar: Det står “signalspårning”. Har de verkligen skrivit så?!

 24. Lars: Ja, jag kollade en extra gång, men de har faktiskt skrivit så – åtminstone i den kopia av brevet som jag har sett. Det är nog en felhörning av den som hade att författa själva brevet.

 25. Låt oss basera vårt ställningstagande på ett klart och tydligt resonemang.

  Staten är inte enbart ond. Den skyddar oss mot externa hot.

  Staten är inte enbart god. En utgör i sig ett internt hot.

  I ett samhälle där det interna statshotet väger tyngre än det externa hotet, mot vilket staten skyddar oss, tillfrågas inte folket överhuvud taget. De kontrolleras och berövas sin integritet under alla omständigheter.

  Så är inte fallet i Sverige. Därför bör vi säga ja till den här lagen.

  M v h,
  Peter Ingestad, Solna

 26. Peter:

  Murphys lag har visat sig gälla förbluffande många områden, inte bara det ursprungliga om maskinteknik. (Om det finns två eller fler sätt att göra något, och ett av dessa sätt leder till en katastrof, så kommer någon att göra det på det sättet.)

  Därför är det bättre att minimera kommande regeringars möjlighet att skapa katastrof, än att förlita sig på att dagens tillstånd ska råda för alltid.

 27. Angående Konstiga turer kring Norra Stations spår

  T-bana Odenplan – Karolinska (och senare längre) är en bra idé. Att använda de förberedelse som finns sedan 1950-talet för en avgrening av gröna linjen vid Odenplan är en sämre lösning. På sikt kan nog västerort behöva all tågkapacitet som finns vid Odenplan. Det är förstås sent påtänkt, men bättre vore en ny T-station intill Citybanan. Eller en lösning som liknar den föreslagna, men utan konflikt med dagens T-bana vid Odenplan.

  Den nya T-banegrenen skulle i stället kunna förlängas åt lämpligt håll. Kanske Tekniska högskolan – Radiohuset – Djurgården – Nacka.

 28. LH: Just det, min poäng är att alla olika lösningsförslag måste behandlas på ett seriöst sätt. En ofta glömd parameter är fastigheters värdeförändring vid den ena eller andra kollektivtrafiklösningen. I just detta fall kan man tro att den kommer att spela in – det är ju Landstinget som både ska avyttra fastigheterna vid gamla KS, och budgetera för den nya kollektivtrafiklösningen.

  Vad gäller tunelbana för Västerort, så titta gärna på min tidigare postning om kollektivtrafik utanför tullarna, nu flyttat till http://gronaliberaler.se/trimma_sl

  /Leiph

 29. Ang. Lidingöbanan + Värtabanan

  Underbart ide! Däremot relaterade kostnader kan vara höga för att det är bara godstrafik på spåren nu så signalsystem måste bytas, mötesplatser och hållplatser byggas osv.. Dessutom vilka vagnar kan sättas in på nya banor? De måste ha järnvägsstandard, på andra sidan måste de vara tillräckligt tystgående och bekväma för stadsmiljö. Finns det sådana vagnar i bruk i Stockholm? Om inte då kan ett särskilt depå behövas just för den linjen. Det kan vara billigare faktiskt att riva gamla spår och lägga nya spår som har samma bred och standard som Roslagsbanan har t.ex..Men den dyraste delen av alla byggprojekt – markförhållande under banan är redan ordnade som är viktigast. Jag tror att det skulle bli ett fantastiskt projekt för staden som skulle skapa nya alternativa resvägar (t.ex. från Sundbyberg direkt till Norra Station och Vasastan) och skulle bidra till att lösa problem med flaskhälsar vid infarter till Stockholm inkl. kollektivtrafik.

 30. I Tyskland (hittar inte referensen) så samkör spårvagn och “riktiga” tåg på någon sträcka. ATC i spårvagnen är naturligtvis ett krav, och spänningsomvandling, men för övrigt har jag inte hört att man där har särskilda krav på spårvagnståget. Det är faktiskt bara på ca 1 km vid Sundbyberg som denna dragning går på fjärrtågsnätet.

 31. Ja, det är sant, det finns sådana tåg i Tyskland. Pröva sökord “tram-train” på engelska.

Kommentarer inaktiverade.